Nokia kupuje Trolltech

Nokia złożyła ofertę zakupu norweskiej firmy Trolltech zajmującej się projektowaniem struktur do budowania aplikacji.

Qtopia, produkt Trolltech, jest strukturą używana do budowania interfejsów użytkownika dla urządzeń mobilnych i zagnieżdżanych. Qt natomiast jest miedzyplatformową strukturą projektowania aplikacji.

Nokia ma nadzieję, że wykorzystanie doświadczeń Trolltech pozwoli na ulepszenie interfejsów jej platform smartfonów S40 i S60, chociaż rozwiązania Trolltech obejmują szerszą gamę platform programowych wraz z ich struktura aplikacyjną.

W roku 2006 Samsung udostępnił projekt referencyjny dla telefonów komórkowych uruchamiając Qtopia Phone Edition na platformie Linux. Zespół Trolltech od roku 2006 pracuje też nad wersją Qt dla platform Microsoft Windows CE i Windows Mobile.

Qt używana jest też w różnych szeroko rozpowszechnionym oprogramowaniu desktopowym, min. Adobe Photoshop.

Struktura projektowa dostępna jest na zasadach licencji komercyjnej i open source. Jest także używana przez projektantów KDE, środowiska desktopowego dla systemów operacyjnych Linux. Trolltech niedawno uaktualnił warunki licencji dla Qt, udostępniając kod na zasadach licencji GPLv3 w uzupełnieniu już używanej licencji GPLv2.

Nokia zobowiązuje się do dalszego oferowania Qt i innych produktów Trolltech na zasadach licencji komercyjnych i open source, jak również do kontynuowanie ich rozwoju.