Nokia oskarżona o naruszenie patentów

Amerykańska firma Qualcomm złożyła przeciw koncernowi Nokia pozew, w którym zarzuca mu naruszenie 11 jej patentów dotyczących technologii GSM, GPRS oraz EDGE. Qualcomm domaga się odszkodowania oraz wstrzymania sprzedaży telefonów, w których wykorzystane są rozwiązania będące przedmiotem sporu.

Obie firmy od pewnego czasu prowadziły negocjacje, których celem było polubowne rozwiązanie sporu - niestety, zakończyły się one fiaskiem. Dlatego też Qualcomm złożył pozew, w którym domaga się pokrycia przez Nokię strat powstałych w skutek nielegalnego korzystania z jego patentów oraz natychmiastowego wstrzymania sprzedaży urządzeń, w których zastosowano chronione owymi patentami technologie. Z deklaracji przedstawicieli Qualcomm wynika, że mogą one stanowić istotną część oferty fińskiego koncernu.

Smaczku całej sprawie dodaje fakt, że zaledwie dwa tygodnie temu przedstawiciele Nokii sugerowali, że zamierzają pozwać Qualcomm - koncern wraz z pięcioma innymi producentami telefonów komórkowych zwrócił się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zbadanie niezgodnych z prawem (ich zdaniem) działań amerykańskiej firmy. Wniosek poparło również stowarzyszenie GSM Association (aczkolwiek jego przedstawiciele nie przedstawili żadnych zastrzeżeń co do działań Qualcomm - tłumaczyli jedynie, że dla dobra rynku sprawa ta powinna zostać wyjaśniona).