Nomen omen

Modemy wewnętrzne Pentagram Diablo 56I i omEn 56I pracują w protokole V.90, czyli, zgodnie ze swoją nazwą, mogą osiągnąć transfer danych do 56 kb/s. Modemy nie pracują w standardzie X2, potrafią natomiast obsługiwać protokół K56Flex.

Modemy wewnętrzne Pentagram Diablo 56I i omEn 56I pracują w protokole V.90, czyli, zgodnie ze swoją nazwą, mogą osiągnąć transfer danych do 56 kb/s. Modemy nie pracują w standardzie X2, potrafią natomiast obsługiwać protokół K56Flex.

Nomen omen
Oprócz wymienionych, omEn 56I i Diablo 56I mogą przesyłać i odbierać dane z mniejszymi prędkościami - rozpoznają m.in. protokoły V.34, V.32bis, V.32, V.22bis i V.23. Urządzenia mogą służyć jako faks. Zastosowano standardową kompresję danych (V.42bis, MNP5) i korekcję błędów (V.42 LAPM, MNP 2-4). Modem Diablo 56I oparty jest na chipsecie Rockwell, natomiast omEn 56I wykorzystuje układ Motoroli.

Oprócz podstawowych funkcji faksmodemu, Pentagram Diablo 56I i omEn 56I wyposażone są w kilka przydatnych dodatków - mogą pełnić funkcję automatycznej sekretarki i telefonu głośno mówiącego. Modemy potrafią odróżnić faks od głosu i zapisywać krótkie wiadomości na twardym dysku. Możliwa jest także jednoczesna transmisja danych i głosu (SVD). Na krążkach dołączonych do urządzeń oprócz dokumentacji, sterowników i oprogramowania Cheyenne Bitware znajduje się także Internet Explorer 4.01, Netscape Navigator 4.6 oraz sporo małych aplikacji, m.in. MediaRing Talk 99, Net2Phone, WebPhone, FTPPro98. Widoczna jest dbałość o klienta - zarówno instrukcja obsługi modemu, jak i podręcznik użytkownika do oprogramowania Cheyenne jest po polsku.

Instalacja obu modemów była szybka i prosta. Podczas pracy Diablo 56I osiągał bardzo satysfakcjonujące wyniki - na przeciętnej jakości linii telefonicznej osiągana była transmisja rzędu 52-53 kb/s. Modem omEn 56I niewiele mu ustępował - na tej samej linii transmisja kształtowała się na poziomie ok. 50 kb/s.

Oba urządzenia nie posiadają homologacji, objęte są natomiast roczną gwarancją.