Non-profit się przystosowuje

Badanie przeprowadzone wśród organizacji amerykańskiego sektora non-profit wykazało, że większość z nich zamierza zwiększyć zatrudnienie i zainwestować w informatykę oraz internetowe pozyskiwanie funduszy na działalność. Jednocześnie w większości obawiają się mniejszych darowizn niż w roku ub.

Według danych zebranych przez firmę Kintera, oferującą rozwiązania i usługi dla organizacji non-profit, 55% amerykańskich przedsięwzięć i projektów non-profit zamierza zwiększyć swoją aktywność w dziedzinie pozyskiwania funduszy drogą internetową. Odpowiednio 22% i 23% pozostanie w tym względzie na obecnym poziomie lub ograniczy ją.

Ponadto, 43% organizacji non-profit zamierza zwiększyć swoje budżety na informatykę w roku bieżącym w porównaniu z rokiem ub. 27% zamierza pozostawić je na dotychczasowym poziomie, a ok. 30% - obetnie budżety IT. Fakt szerszego otwarcia się organizacji non-profit na Internet jest prostą konsekwencją zainteresowania tego typu serwisami ze strony internautów. Potwierdza to np. ubiegłoroczny raport Consumer WebWatch, według którego 41% ankietowanych internautów deklarowało odwiedzanie witryn non-profit. Kategoria ta obejmowała w badaniu strony WWW organizacji charytatywnych, edukacyjnych, czy poświęconych - w ujęciu niekomercyjnym - problematyce konkretnych grup zawodowych.

46% organizacji non-profit zwiększy w br. zatrudnienie, 36% pozostawi załogę na dotychczasowym poziomie, tylko 18% ograniczy zatrudnienie. Organizacje non-profit zapytane zostały ponadto o prognozy co do wielkości pozyskanych w br. środków. 33% przewiduje, że wpłaty w porównaniu z rokiem ub. wzrosną, 22% ocenia, że pozostaną na tym samym poziomie, a 45% spodziewa się mniejszych darowizn.