Normalizacja nagrywania DVD

Recordable DVD Council (RDVDC), czyli koalicja 75 twórców i producentów technologii DVD, wyraziła poparcie dla wszystkich technologii nagrywalnego DVD (DVD-RAM, DVD-R/RW i DVD+R/RW), zgodnych z formatami DVD-recordable, ustalonymi przez DVD Forum.

Podczas konferencji prasowej, zorganizowanej na targach Comdex, Recordable DVD Council (stowarzyszenie 75 producentów DVD) poparło wszystkie nagrywalne formaty DVD (DVD-RAM, DVD-R/RW i DVD+R/RW) zgodne ze standardami określonymi przez DVD Forum. DVD Forum to organizacja zrzeszająca ponad 230 członków, włącznie ze wszystkimi najważniejszymi producentami sprzętu DVD, czołowymi firmami programistycznymi i twórcami zawartości DVD. Zadaniem Recordable DVD Council jest rozwój standardów nagrywalnego DVD, opracowanych przez DVD Forum.

W wystąpieniach inżynierowie z firm Panasonic, Toshiba, Hitachi i Ritek omówili obecny stan rozwoju nagrywalnych technologii DVD. Następnie ponad 30 producentów sprzętu i oprogramowania przedstawiło oferowane przez siebie systemy i rozwiązania oparte na formatach, zaakceptowanych przez DVD Forum. Zaprezentowano produkty zarówno konsumenckie, jak i biznesowe - od narzędzi do programowania i produkcji wideo, multimediów i witryn WWW po systemy strumieniowego wideo i "terabajtowe" biblioteki danych multimedialnych. Wystawcy z RDVDC Pavillion przedstawili produkty wykorzystujące wszystkie trzy zaakceptowane przez Forum formaty, włącznie z tanimi napędami DVD, które - wg analityków z IDC - spowodują wzrost sprzedaży nagrywalnych napędów DVD z 1,4 mln sztuk w br. do 30 mln w 2005 r.

Wśród konsumentów panuje nieco zamieszania związanego z nagrywalnymi formatami DVD. Trzy standardy, które trafiły na rynek, są bowiem wzajemnie niekompatybilne. DVD-RAM jest promowany m.in. przez firmy: Hitachi, Panasonic i Toshiba. DVD-RW z kolei jest wspierany przez Pioneera, a DVD+RW ma silne zaplecze w postaci takich potentatów, jak HP, Mitsubishi/Verbatim, Philips, Ricoh, Sony, Thomson, Yamaha i Dell.

www.rdvdc.org/english


Zobacz również