Norton Internet Security 2010: oprogramowanie z analizą reputacji

Firma Symantec przygotowała edycję 2010 swego oprogramowania Norton Internet Security i Norton AntyVirus, która zawiera ochronę przed złośliwymi kodami, opartą na analizie reputacji.

Oprogramowanie ochronne desktopów Windows edycji 2010 pojawiło się w wersji beta w tym tygodniu, a we wrześniu ma być dostępne w wersji finalnej dla Windows 7, Vista i XP.

Oprogramowanie nadal wykorzystuje sygnatury, które mają spełniać role pierwszej linii obrony. Jednak ochrona oparta na sygnaturach, wykrywająca jedynie znane już kody złośliwe, jest technologią bardzo obciążającą z powodu olbrzymiego wzrostu liczby malware tworzonych przez cyberkryminalistów. Tak więc w najnowszej wersji produktów ochrona oparta na sygnaturach uzupełniona została o analizę reputacji, która ma decydować, czy rozpoznany kod jest dobry czy zły na podstawie próbek statystycznych i wzorców zachowań, które określają jego reputację.

Analiza reputacji w Norton Internet Security i Norton AntyVirus edycji 2010 opierać się będzie na informacjach zbieranych od użytkowników oprogramowania Symantec. Dopuszcza się przy tym anonimowe dostarczanie informacji o atakach.

Oprócz mechanizmu analizy reputacji, firma wymieniła w najnowszej wersji stary silnik antyspamowy na rozwiązanie BrightMail, z nadzieją przyspieszenia filtrowania poczty o ok. 20%.

Oprogramowanie Norton Internet Security oprócz ochrony antymalware zawiera również mechanizmy zapory ogniowej i antyphishingu. Ma być także dostarczane z oprogramowaniem klienckim dla OnLine Family, interaktywnej usługi typu "cloud" wspomagającej kontrolę rodzicielską nad aktywnością dzieci w internecie. Nowa usługa będzie bezpłatna do końca roku. W edycji 2010 zostanie również zachowany dotychczasowy mechanizm Parental Control.


Zobacz również