Notoryczne bolączki systemu


3. Pliki na cenzurowanym

Notoryczne bolączki systemu

Ważne opcje - zaznaczone ustawienia decydują o sposobie wyświetlania plików i folderów w oknie Eksploratora (porada 3).

Objawy Jak na menedżera plików, Eksplorator ma dość dziwaczny sposób pokazywania plików i folderów. Jedne z nich są wyświetlane, inne nie. Rozszerzenia plików raz są widoczne, raz schowane, a zawartość folderów systemowych pozostaje (domyślnie) zawsze w ukryciu.

Terapia Producent nie dowierza na tyle umiejętnościom użytkownika, aby powierzyć mu całkowitą kontrolę nad sposobem wyświetlania zasobów. Pomijając atrybut ukryty, którym każdy może chować dowolne pliki lub foldery, nie ma powodu do domyślnego ukrywania informacji. Niektóre wirusy dowodzą wręcz, że takie praktyki mogą mieć opłakane skutki. Jeśli wyświetlanie rozszerzeń zostanie wyłączone, mogą kamuflować się jako niegroźne dokumenty tekstowe - np. wg wzoru Loveletter.txt.vbs.

Główne centrum sterowania wyświetlaniem zasobów dyskowych mieści się bezpośrednio w Eksploratorze. Kliknij menu Narzędzia | Opcje folderów (w Windows 98: Widok | Opcje folderów), po czym przeskocz na kartę Widok. Wybierz opcję Pokaż ukryte pliki i foldery. W Windows 2000 i XP usuń zaznaczenie pola wyboru Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego (zalecane). Ponadto warto usunąć zaznaczenie pola wyboru Ukryj rozszerzenia znanych typów plików (w Windows Me: Ukryj rozszerzenia plików znanych typów), choć nie zmusisz tym systemu do wyświetlania wszystkich rozszerzeń. Windows wyróżnia elitarną grupkę rozszerzeń, które nigdy nie ukazują się w oknach Eksploratora, m.in. LNK i PIF. Odpowiedzialność za ukrywanie rozszerzeń ponosi wartość "NeverShowExt" umieszczona w rejestrze w obrębie kluczy poszczególnych typów plików.

Nasz skrypt pcwNSE.vbs (na dołączonej płycie) pozwoli ci szybko włączać i wyłączać wyświetlanie rozszerzeń. Przywołaj go, a następnie potwierdź pytanie w oknie dialogowym. Zauważ, że do wprowadzenia zmian konieczne jest zrestartowanie Eksploratora. Ponownym przywołaniem skryptu przywrócisz poprzedni sposób wyświetlania rozszerzeń.

Kolejną uciążliwą blokadę trzeba pokonać, chcąc dostać się do folderu Windows, System czy System32. Ich zawartość pojawi się na ekranie dopiero wtedy, gdy kolejnym kliknięciem potwierdzisz chęć otwarcia danego folderu. Aby pozbyć się tej niedogodności w Windows XP, należy w Eksploratorze otworzyć menu Narzędzia | Opcje folderów, wskazać kartę Widok, a następnie zaznaczyć pole wyboru Wyświetlaj zawartość folderów systemowych.

W pozostałych wersjach środowiska Windows ukrócisz nadopiekuńczość systemu, wyłączając tzw. widok sieci Web w folderach Eksploratora. Po wskazaniu menu Narzędzia | Opcje folderów zaznacz opcję Użyj klasycznych folderów systemu Windows na karcie Ogólne. W Windows 98 stosowna opcja jest dostępna za pośrednictwem menu Widok | Opcje folderów.

Alternatywnie możesz zachować widok sieci Web. W Windows 98, Me i 2000 bezpośredni dostęp do folderów systemowych uniemożliwia plik folder.htt. Zatem wystarczy usunąć pliki folder.htt i desktop.ini z folderów Windows, System i System32.

4. Niestabilne kopiowanie

Objawy Kopiowanie plików za pomocą Eksploratora Windows często okazuje się problematyczne. Gdy folder docelowy zawiera pliki o takich samych nazwach, jak (kopiowane) zbiory z folderu źródłowego, Eksplorator pyta, czy zastąpić duplikaty. Jeżeli chcesz zastąpić wszystkie pliki, wystarczy kliknąć przycisk Tak na wszystkie. Jeśli jednak wolisz pozostawić oryginały, musisz potwierdzać to dla każdego pliku - w oknie brakuje przycisku Nie na wszystkie.

Co gorsza, gdy wystąpi błąd podczas kopiowania złożonej struktury folderów, Eksplorator przerwie działanie, zamiast wznowić kopiowanie od kolejnego pliku. Wówczas trudno się zorientować, które zasoby zostały skopiowane, a które nie.

Terapia W kwestii kopiowania Eksplorator nie wykazuje się tolerancją na ewentualne błędy. Przynajmniej jest jednak lekarstwo na pierwszą ze wspomnianych bolączek w Windows Me, 2000 i XP. Gdy pojawi się pierwsze okno dialogowe z pytaniem, czy zastąpić duplikaty, kliknij przycisk Nie, przytrzymując wciśnięty klawisz [Shift]. Jest to równoznaczne z kliknięciem (nieistniejącego) przycisku Nie na wszystkie. Eksplorator bez pytania skopiuje tylko nowsze pliki, nie naruszając duplikatów. Opisaną metodę można stosować nie tylko do kopiowania, lecz również do przesuwania zasobów.

W wypadku drugiej z wymienionych przypadłości nie ma szansy na wyleczenie systemu. Nie zmusisz Eksploratora do kontynuowania kopiowania w razie napotkania błędu. Możesz jednak przerzucić się na inne narzędzia do kopiowania, np. windowsowy program Xcopy.EXE działający w oknie wiersza poleceń. Gdy wpiszesz polecenie

xcopy <katalog_źródłowy> <katalog_docelowy> /k /r /e /i /s /c /h

wszystkie pliki znajdujące się w katalogu źródłowym zostaną skopiowane łącznie z podkatalogami (przełączniki /e i /s) i plikami ukrytymi bądź systemowymi (przełącznik /h) do katalogu docelowego. W razie wystąpienia błędu Xcopy nie przerwie kopiowania (przełącznik /c). Ewentualne pliki o takich samych nazwach zostaną zastąpione (przełącznik /r). Pełny opis wszystkich dostępnych przełączników polecenia Xcopy uzyskasz, wpisując xcopy /?.

W kopiowaniu plików z lekko uszkodzonych płyt CD/DVD pomoże ci bezpłatne narzędzie o nazwie Unstoppable Copier (dostępne pod adresem: www. roadkill.net, środowiska: Windows 95/ 98/Me/NT4/2000/XP, rozmiar pliku: ok. 80 KB), które potrafi przeskakiwać błędne sektory, aby odzyskać maksymalną ilość danych.

Bardzo praktyczne mechanizmy kopiowania oferuje również menedżer plików Total Commander (dostępny pod adresem:http://www.ghisler.com , środowiska: Windows 98/Me/2000/XP, rozmiar pliku: ok. 1,56 MB). Bogaty repertuar dodatkowych funkcji sprawi, że zapomnisz o przerywaniu kopiowania i innych uciążliwościach Eksploratora. Ponadto Total Commander pozwala m.in. synchronizować katalogi, odwoływać się do adresów FTP i do spakowanych archiwów niczym do zwykłych folderów, a także wyszukiwać dublety. W niezarejestrowanej wersji nie ograniczono funkcjonalności programu, lecz podczas każdego uruchomienia należy kliknąć określony przycisk.

Total Commander - totalnie proste zarządzanie

Oprócz kilku funkcji, które Total Commander ujawnia na pasku w dolnej części okna, oferuje znacznie więcej przywoływanych z poziomu menu lub za pomocą klawiszy skrótów. Poniżej przedstawiamy najbardziej przydatne skróty klawiaturowe (pełną listę uzyskasz, klikając menu Pomoc | Klawiatura).

[Tab] Przeskocz między panelami

[Alt F7] Znajdź pliki

[Alt F1] Napęd w lewym panelu

[Alt F2] Napęd w prawym panelu

[Alt F8] Wiersz poleceń

[Alt F10] Drzewo katalogów

[Alt Enter] Właściwości pliku

[Alt F3] Podgląd pliku

[Shift F4] Nowy plik tekstowy

[Alt F5] Skompresuj zaznaczone pliki

[Alt Shift F5] Skompresuj i usuń pliki

[Alt F9] Rozpakuj zaznaczone pliki

[Shift F6] Zmień nazwę pliku

[Shift F2] Porównaj katalogi

[Shift F5] Duplikat w bieżącym katalogu

[Ctrl T] Nowa zakładka

[Ctrl Tab] Przeskocz między zakładkami

[Ctrl F] Nawiąż połączenie FTP

[Ctrl F3] Sortuj wg nazwy

[Ctrl F4] Sortuj wg rozszerzenia

[Ctrl F5] Sortuj wg czasu modyfikacji

[Ctrl F6] Sortuj wg rozmiaru