Novell: nowa wersja PlateSpin Recon

Firma udostępniła nową wersję narzędzia do profilowania, analizy i planowania obciążeń serwerów. PlateSpin Recon 3.7 łączy funkcje planowania konsolidacji serwerów z zarządzaniem zasobami środowiska IT. W nowej wersji Novell rozbudował funkcje analizy zasobów, w ramach których są obecnie dostępne szczegółowe widoki bieżącego, wcześniejszego i przewidywanego wykorzystania lokalnych i zdalnych zasobów pamięci masowej.

Aplikacja zbiera dane o zasobach i ich wykorzystaniu, a następnie tworzy obraz całości posiadanego sprzętu i usług działających w centrum danych. Udostępnia również informacje o tym, kiedy i jak wykorzystywane są zasoby, a także zapewnia bieżące zarządzanie zasobami oraz możliwość kontrolowania kosztów infrastruktury fizycznej i wirtualnej.

Śledząc na bieżąco szczegółowe wskaźniki wykorzystania pamięci masowych, PlateSpin Recon pokazuje, jak i kiedy lokalne i zdalne zasoby pamięci masowych są wykorzystywane przez serwery fizyczne i maszyny wirtualne - zarówno na poziomie dysków fizycznych, jak i woluminów logicznych. Informacje te umożliwiają odzyskanie nieużywanej przestrzeni dyskowej i lepsze planowanie przyszłych rozszerzeń.

PlateSpin Recon 3.7 zawiera obecnie rozszerzone mechanizmy obsługi platformy UNIX - oprócz obciążeń serwerów Solaris może teraz również obsługiwać obciążenia serwerów AIX. Aplikacja jest integralnym elementem rodziny rozwiązań PlateSpin do zarządzania wirtualizacją i obciążeniami serwerów, do której należą również PlateSpin Forge, PlateSpin Orchestrate, PlateSpin Protect i PlateSpin Migrate. Oprogramowanie PlateSpin umożliwia profilowanie, migrację, zarządzanie i ochronę obciążeń serwerowych.

Novell udostępnił również bezpłatnie narzędzie PlateSpin Recon 3.7 for Inventory, które umożliwia inwentaryzację sprzętu, oprogramowania i usług działających na serwerach fizycznych (architektura x86) oraz wirtualnych uruchomionych w środowisku VMware lub Microsoft Virtual Server.