Novell porzuca ReiserFS

Firma Novell, producent SUSE, zdecydowała się na zmianę systemu plików w kolejnej wersji swojej dystrybucji Linuksa. Dotychczasowy system ReiserFS zostanie zastąpiony przez ext3. Powodem tej zmiany nie są ostatnie doniesienia o kłopotach Hansa Reisera z prawem, lecz problemy techniczne z używanym w SUSE ReiserFS w wersji trzeciej.

Już we wrześniu bieżącego roku, Jeff Mahoney z SUSE Labs, zaproponował zmianę systemu plików w kolejnej wersji dystrybucji ze względu na liczne problemy z ReiserFS. W SUSE zaimplementowana jest wersja trzecia tegoż systemu plików, która od jakiegoś czasu znajduje się w trybie konserwacji i nie jest już wzbogacana o nowe funkcje, a usuwane są z niej tylko błędy.

Hans Reiser nalegał na społeczność, aby zaimplementować w jądro Linuksa kolejną, czwartą wersję jego systemu plików, ale ostatecznie do tego nie doszło. Powodów było kilka, a między innymi to, że zmiana z ReiserFS 3 na wersję czwartą nie była tylko prostym upgradem, lecz wymagała reformatowania, co dla wielu użytkowników jest nie do przyjęcia. Mahoney stwierdził ponadto, że ReiserFS 4 jest interesującym systemem plików, ale jego złożoność i niestabilność wykluczają, jak do tej pory, użycie go w sposób inny niż jako systemu testowego.

Wybór firmy padł na ext3, gdyż ma on zdecydowanie większą społeczność deweloperów dbających o jego stabilność i usuwających błędy. Poza tym upgrade z ext2 na ext3, jak również z ext3 na ext4 (aktualnie w rozwoju) jest znacznie prostszy niż w przypadku ReiserFS i nie wymaga reformatowania. Tak więc kolejna wersja openSUSE (10.2) oraz SUSE Linux Enterprise (najprawdopodobniej oznaczona jako 11) będą miały zmieniony domyślny system plików z ResierFS 3 na ext3.

Wielu doszukuje się podstaw tej decyzji w ostatnich wydarzeniach wokół Hasa Reisera, który został aresztowany i jest podejrzewany o morderstwo swojej żony (pisaliśmy o tym w artykule "Reiser podejrzany o morderstwo"), jednak, jak twierdzi Mahoney, zmiana ta została zaproponowana wcześniej, zanim jeszcze pojawiły się pierwsze doniesienia o kłopotach twórcy ReiserFS.

Oczekuje się, że niebawem Novell przekaże dodatkowe informacje na temat proponowanej zmiany systemu plików w SUSE. Poza tym, jak mówi Kevan Barney, także pracujący w firmie Novell, nie oznacza to wcale końca wspierania rozwoju ReiserFS i jego firma dalej będzie pomagała w jego rozwoju. Więcej na temat dalszego rozwoju systemów plików ReiserFS pisaliśmy w artykule "Co dalej z ReiserFS, Reiser4 i Reiser5?". Polecamy także zapoznać się z artykułem "Ext4 już w Linuksie".