Nowa licencja Suna - poprawki mile widziane

Firma Sun Microsystems zaczęła udostępniać JDK (Java Developement Kit) na zasadach nowej licencji. Programiści mogą teraz wprowadzać własne zmiany do JDK dla potrzeb wewnętrznych.

Obecnie JDK 5.0 jest więc dostępny zarówno na zasadach JRL (Java Research License), jak i nowej JIUL (Java Internal Use License). Nowa licencja daje developerom możliwość wprowadzania poprawek do oryginalnej implementacji J2SE 5.0. Jest ona adresowana do uzytkowników, którzy w nagłych przypadkach są zmuszeni do szybkiego "załatania" wykrytego błędu, czy na przykład wprowadzenia poprawki poprawiającej wydajność. Nie należy jednak traktować nowej licencji jako kroku w kierunku rozluźnienia kompatybilności w implementacjach Javy.

Poza tym JIUL nie wymaga przeprowadzania testów kompatybilności JCK (Java Compatibility Kit), pod warunkiem, że używanie "poprawionego" JDK będzie oganiczone do wewętrznych potrzeb użytkownika. Sun udostępnił licencję na zasadzie zaufania, że wszelkie zmiany będą wprowadzane z najwyższą ostrożnością, żeby nie odbiły się na kompatybilności. Ponieważ jednak firma zdaje sobie sprawę z tego, że nawet przy najlepszych chęciach można naruszyć tę zasadę, to używanie zmodyfikowanych implementacji jest ograniczone ściśle do użytku wewnętrznego licencjobiorcy.


Zobacz również