Nowa niezdrowa część Unii

Nowe kraje Unii Europejskiej bardzo wyraźnie odstają od "starej" Unii pod względem stanu systemów opieki medycznej i zdrowia mieszkańców – stwierdza raport London School of Economics oraz Institut des Sciences de la Sante. To z pewnością nic nieoczekiwanego, pewne ustalenia jednak wywołują dreszcz, np. jedna czwarta różnicy wskaźnika śmiertelności pomiędzy oboma grupami państw wynika z niedostatecznej opieki medycznej.

Eksperci ds. zdrowia London School of Economics oraz Institut des Sciences de la Sante przeanalizowali stan zdrowia i systemy służby zdrowia w nowych krajach członkowskich. Eksperci zebrali i przeanalizowali dokumenty rządowe, dane epidemiologiczne, publikacje akademickie i raporty policyjne w poszczególnych krajach. Analiza stwierdza istnienie wyraźnych różnic pomiędzy nowymi krajami Unii a jej starymi członkami. Różnice występują także pomiędzy nowymi członkami: widoczne są one np. pomiędzy Cyprem i Maltą a resztą nowych członków UE. Obu wyspiarskim krajom bliżej do średniej unijnej. Oto wybrane ustalenia:

@ we wszystkich nowych krajach członkowskich średnia długość życia oczekiwana przy narodzinach jest krótsza niż w krajach starej Unii;

@ kraje Europy Środkowo-Wschodniej cechuje także krótszy średni wskaźnik życia w zdrowiu (62,5 roku wobec 70,12 w krajach starej Unii);

@ przejście do gospodarki rynkowej uderzyło szczególnie w zdrowie dorosłych mężczyzn, prowadząc do dalszego, drastycznego już wręcz zróżnicowania w oczekiwanej długości życia pomiędzy mężczyznami i kobietami (średnio różnica ta wynosi już 9 lat);

@ także śmiertelność niemowląt i dzieci jest w większości nowych krajów członkowskich wyższa niż w dawnych krajach Unii;

@ nowe kraje członkowskie mają znacząco wyższy poziom zachorowań na choroby wieńcowe, więcej wypadków drogowych i innych wypadków uszkodzeń ciała (w tym zabójstw i samobójstw), więcej zachorowań na raka (szczególnie płuc i szyjki macicy). Sprzyja temu większa konsumpcja alkoholu i palenie papierosów, dieta wysoka w tłuszcze nasycone i pozbawiona antyoksydantów, podobnie jak infekcje;

@ różnice pomiędzy nowymi i starymi krajami wynikają z załamania publicznych systemów opieki medycznej w tych pierwszych. Jedna czwarta różnicy wskaźnika śmiertelności pomiędzy oboma grupami państw wynika z niedostatecznej opieki medycznej - stwierdza raport;

@ znaczące problem stanowi w nowych krajach także zapewnienie potrzebującym medykamentów.