Nowa wersja LeftHand FK

Ukazała się nowa, stabilna wersja LeftHand FK 1.5, systemu zorientowanego na małe i średnie firmy, prowadzące podatkową księgę przychodów i rozchodów lub pełne księgi handlowe.

Nowości wersji stabilnej to m.in.

- kontrola stanów rozliczenia faktur

- mechanizm znajdowania kont księgujących z niezdefiniowanymi rozrachunkami

- wydruk dokumentów magazynowych za pośrednictwem zewnętrznej przeglądarki

- szczegóły dokumentów pokazujące dekretacje z założonymi rozrachunkami lub rozliczeniami

- dodana obsługa stawki 5 proc. dla zakupów/sprzedaży w branży rolniczej

- serwisowy mechanizm porównywania i korekcji stanów magazynowych z zawartością dokumentów magazynowych

- obsługa wydruków dokumentów WZ bez ujawniania cen zakupu towarów

- podgląd rozrachunków z modułu zestawienia obrotów i sald kont księgujących

- mechanizm zakładania kont księgowych dla reprezentantów

- kontrola stanu wydania towarów z faktur

- podział stanów magazynowych na producentów towarów.

LeftHand FK dostępny jest w wersji dla Linux, Windows i Mac OS X, wykorzystuje relacyjną bazę danych Firebird, która jest open sourcowym następcą bazy danych Interbase, jest bardzo prosta w instalacji, nie wymaga administracji, a działa na wielu platformach. LeftHand FK dostępny jest zarówno w wersji komercyjnej, jak i darmowej.

Więcej informacji

http://www.lefthand.com.pl


Zobacz również