Nowa wersja QuarkDMS

Firma Quark wydała Quark Digital Media System 1.6, najnowszą wersję profesjonalnego systemu zarządzania cyfrowymi danymi.

QuarkDMS 1.6 to najnowsza edycja systemu zarządzania danymi wyposażona jest w moduł XSLProcessor, narzędzia importu witryn WWW i według Glena Turpina, menadżera komunikacji Quarka, 'to cyfrowy system zarządzania kient/serwer pozwalający wydawcom elektronicznym i multimedialnym zarządzać teoretycznie nieskończoną ilością cyfrowych dokumentów'. XSLProcessor to moduł QuarkXTension, który sprawia, że zawartość dokumentów XML staje się przeszukiwalna w trybie pełnotekstowym i umożliwiający bezpośredni import atrybutów z dokumentów XML do odpowiednich pól QuarkDMS.

Z kolei moduł Web Site Import wprowadzony w QuarkDMS 1.6 umożliwia importowanie zawartości i struktury istniejących witryn WWW do systemu zarządzania i ich natychmiastowe przeglądanie przy pomocy QuarkDMS Media Portal. Rozszerzenie pozwala także tworzyć relacje pomiędzy elementami witryn, mapować atrybuty plików do odpowiednich pól metadanych QuarkDMS oraz generować podglądy miniaturek elementów HTML. QuarkDMS 1.6 to darmowe uaktualnienie dla wszystkich właścicieli poprzednich edycji, natomiast cena pełnej licencji na system dla 10 użytkowników wynosi około 33 tysięcy GBP.

http://www.quark.co.uk


Zobacz również