Nowa wersja edit-on Pro

Firma RealObjects udostępniła nową wersję - sygnowaną numerem 4.0.52 - programu edit-on Pro. Jest to napisana w języku Java aplikacja do tworzenia i edycji serwisów WWW typu typu WYSIWYG.

Nowa wersja edit-on Pro

edit-on Pro

Program edit-on Pro obsługuje język HTML, XHTML/XML, kaskadowe arkusze stylów CSS, posiada bogate opcje dotyczące tworzenia tabel, sprawdzania pisowni, wsparcie dla wielu języków, opcję wyszukiwania zarówno w trybie graficznym, jak i w trybie tekstowym (widok kodu strony) oraz możliwość integracji z innymi aplikacjami. Dla przykładu, umożliwia wykorzystanie metody przeciągnij i upuść dla aplikacji Microsoft Word/Excel, zawiera również pełne wsparcie dla przeglądarki Apple Safari (w tym dla LiveConnect).

W najnowszej wersji programu usunięto zgłaszane wcześniej błędy, poprawiono również działanie niektórych opcji (m.in. Custom Dialog i Custom Tag), dodano nowe przykłady oraz poszerzono dokumentację programu. Program dostępny jest m.in. na platformy Mac OS, Mac OS X, Microsoft Windows 95/98/ME, NT/2000/XP, Linux, Sun OS. Można go zakupić na stronie producenta (tam również do pobrania demo programu).