Nowe aspekty JBossa

JBoss udostępnił wersję 1.1 swojej biblioteki do programowania zorientowanego aspektowo. W nowej wersji dodano wiele postulowanych przez użytkowników funkcji oraz poprawiono błędy.

JBoss AOP (Aspect Oriented Programming) jest biblioteką napisaną w Javie, którą można ściśle zintegrować z serwerem aplikacyjnym JBoss lub używać w niezależnych projektach. W dużym skrócie AOP pozwala na przechwycenie dowolnego zdarzenia w programie i wywołanie w tym miejscu dodatkowego kodu. Biblioteka ta pozwala 'skleić' ze sobą dwie warstwy: obiektową i tę dodatkową, wywołującą określone funkcje przy przechwyceniu pewnych zdarzeń. Takie nowe spojrzenie na programowanie daje szerokie możliwości, do tej pory niedostępne przy podejściu ściśle obiektowym. W połączeniu z 'adnotacjami' (annotations) wprowadzonymi w Javie 5.0 umożliwia pisania bardziej przejrzystego, prostszego i 'wielowarstwowego' kodu.

W bibliotece tej, oprócz samego szkieletu, znajdują się również gotowe do użycia predefiniowane 'aspekty', dotyczące między innymi cacheowania, komunikacji asynchronicznej, bezpieczeństwa i inne.

Strona domowa JBoss AOP


Zobacz również