Nowe elementy HTML 5

Jak widać, polecenia te będą zastępować używane dziś w tej roli polecenie Div, którego znaczenie zostanie zredukowane. Wyraźnie tu widać semantyczne podejście do struktury strony. Polecenie &Aside& jest czysto semantycznym elementem, które pozwoli wydzielić jakiś całkiem odrębny fragment, np. komentarz, notka, wskazówka itp.

<aside>

<h3>.xf-value< /h3>

<p>The < code type="inline">.xf-value< /code> selector used here styles the input field value but not its label. This is actually inconsistent with the current CSS3 draft. The example really should use the < code type="inline">::value< /code> pseudo-class instead like so:

</p>

</aside>

Element Figure będzie oznaczał blok zawierający ilustrację, ale także od razu podpis pod nią, co jest niewątpliwie cennym uzupełnieniem dotychczasowego HTML.

< figure id="fig2">

<legend>Figure 2. Install Mozilla XForms dialog< /legend>

<img alt="A Web site is requesting permission to install the following item: Mozilla XForms 0.7 Unsigned" src="installdialog.jpg" border="0" height="317" hspace="5" vspace="5" width="331" />

</figure>

Dialog to polecenie, które pozwoli wydzielić rozmowę między osobami.

< dialog>

<dt> Costello

<dd> Look, you gotta first baseman?

<dt> Abbott

<dd> Certainly.

<dt> Costello

<dd> Who's playing first?

<dt> Abbott

<dd> That's right.

<dt> Costello

<dd> When you pay off the first baseman every month, who gets the money?

<dt> Abbott

<dd> Every dollar of it.

</dialog>

Mark (m) jest elementem liniowym, które wyróżni jakiś fragment tekstu w obrębie akapitu.

< p>I also have some < m>kitten< /m>s who are visiting me these days. They're really cute. I think they like my garden!< /p>

Time jest poleceniem semantycznym wskazującym jakiś konkretny moment.

<p>Our first date was < time datetime="2006-09-23">a saturday< /time>.< /p>

Semantyczne polecenie Meter reprezentuje wartość numeryczną w obrębie jakiegoś zakresu wartości - element ten będzie wykorzystywał opcjonalne atrybuty value, min, low, high, max, optimum.

<p>An entry level programmer in Silicon Valley can expect to start around <meter>90,000< /meter> per year.

</p>

Polecenie Progress reprezentuje postęp jakiegoś procesu, wskazując bieżącą wartość i stan docelowy.

<p>Downloaded: < progress value="1534602" max="4603807">33%< /progress>

</p>