Nowe elementy HTML 5

World Wide Web Consortium opublikowało w ostatnim czasie szkic roboczy specyfikacji HTML 5. HTML 5 nie będzie aplikacją XML, lecz zmodyfikowanym HTML-em, w którym uwzględniony zostanie błyskawiczny rozwój Internetu, szczególnie od połowy bieżącego dziesięciolecia. Hasłowo ujmując, ma to być HTML następnej generacji, zwany też Web Applications 1.0. Tradycyjny webmaster bez trudu rozpozna znajome od lat polecenia, które nie zmienią swojego znaczenia i zapewne też implementacji w przeglądarkach.

Jak wiedzą zapewne wszyscy webmasterzy, rozwój HTML zatrzymał się w 1999 roku na etapie HTML 4.01. Zaraz potem pojawiły się pierwsze próby z XHTML, który od poprzednika różnił się tym, że nowy język miał być członkiem rodziny XML, a zatem strony zbudowane za pomocą XHTML mogły bezpośrednio wymieniać informacje z innymi aplikacjami XML, jak MathML, CheML itd.

Idea słuszna, jednak rzeczywistość internetowa okazała się inna - implementacja XHTML w przeglądarkach trwa po dziś dzień, a najbardziej opóźniony jest Internet Explorer, który ze względu na swoją absolutną dominację de facto zahamował cały proces. W ostatnich latach Firefox i Opera odebrały już 1/3 rynku liderowi, wprowadzając po drodze obsługę nowego języka, jednak rynek ten jest nadal bardzo rachityczny i w gruncie rzeczy możemy mówić o porażce promowanych przez World Wide Web Consortium rozwiązań. Zapewne w następnych latach będzie się to stopniowo zmieniać, ale na razie zdecydowanie dominuje tradycyjny HTML, obudowywany niekiedy językami skryptowymi typu server-side, jak ASP czy PHP.

Niespodzianką stała się pod koniec ubiegłego roku decyzja Tima Berners-Lee, szefa W3C, który zapowiedział wznowienie prac nad językiem HTML, tak by w 2010 roku wprowadzić na rynek HTML 5. Powstała w tym celu specjalna grupa robocza, Web Hypertext Application Technology Working Group (WhatWG), która pracuje nad rozwojem klasycznego HTML.

Po staremu

Pozostanie na przykład tradycyjne polecenie DIV, polubione w ostatnich latach przez webmasterów jako narzędzie do tworzenia layoutów witryn, ale jego zastosowania będą stopniowo redukowane, gdyż w HTML 5 pojawią się takie polecenia, jak section, header, footer i nav. Wreszcie ma być rozwiązany uciążliwy problem zagnieżdżania plików multimedialnych, za sprawą video i audio.

Przyjrzyjmy się kilku propozycjom

Polecenie Section jest rozumiane jako część jakiejś szerszej całości, np. fragment strony poprzedzony własnym śródtytułem. Header oznacza nagłówek sekcji, rozumiany podobnie jak nagłówek strony w edytorze tekstów. Nie należy go oczywiście mylić z Head, czyli częścią nagłówkową strony, gdzie umieszczane są informacje Meta. Footer, analogicznie, jest traktowany podobnie jak stopka strony w edytorze tekstów.

Nav jest sekcją zawierającą zbiór odsyłaczy o charakterze nawigacyjnym.

Polecenie Article jest ukłonem w stronę blogów i ma oznaczać wydzielony fragment, jak np. wpis w blogu.

< body>

<header>

<h1>Mokka mit Schlag< /h1>

< /header>

<section>

<article>

<h2>Spring Comes (and Goes) in Sussex County< /h2>

<article>

<h2>But does it count for your life list?< /h2>

<p>Seems you can now go bird watching via the Internet. I haven't been able to test it out yet (20 user limit apparently) but this is certainly cool. Personally, I can't imagine it replacing actually being out in the field by any small amount. On the other hand, I've always found it quite sad to meet senior birders who are no longer able to hold binoculars steady or get to the park. I can imagine this might be of some interest to them. At least one elderly birder did a big year on TV, after he could no longer get out so much. This certainly tops that.< /p> < /article>

<nav>

  • < a href="/blog/comment-policy/">Comment Policy< /a>< /li>

  • < a href="/blog/todo-list/">Todo List< /a>< /li>

  </nav>

  <footer>

  <p>Copyright 2007 Elliotte Rusty Harold< /p>

  </footer>

  </body>