Nowe instrukcje x86 Intela

Intel zaprezentował na konferencji $Intel Developer Forum$ plany rozszerzenia zbioru instrukcji procesorów x86 o nowe polecenia zapewniające przyspieszenie przetwarzania multimediów, obliczeń matematycznych, czy funkcji wyszukiwania.

Jak powiedział Pat Gelsinger z Intel Digital Enterprise Group, w przeciwieństwie do praktyk przy wprowadzaniu poprzednich rozszerzeń, koncern udostępnia te informacje wcześniej, aby umożliwić firmom produkującym oprogramowanie szybsze dostosowanie swoich aplikacji do rozszerzonej listy instrukcji i wykorzystanie ich w celu zwiększenia ich wydajności. Wśród pionierów, którzy już pracują nad wykorzystaniem nowych instrukcji, są już między innymi Microsoft i Adobe Systems.

Nowe instrukcje można podzielić na dwie grupy. Pierwsza - SSE4 - to kolejna generacja znanych już instrukcji wspomagających przetwarzanie multimediów SIMD (Single Instruction, Multiple Data). Instrukcje te pozwalają na wykonywanie tych samych poleceń na kolejnych elementach danych, bez potrzeby każdorazowego parowania instrukcji z pojedynczą partią danych. Druga grupa to instrukcje przeznaczone do specjalnych zastosowań w aplikacjach, jak na przykład rozkazy wspomagające wyszukiwanie i porównywanie z wzorcami (pattern-matching), czy sprawdzające sumy kontrolne CRC (cyclical redundancy check) pomocne przy kontrolowaniu integralności przesyłania danych.

Nowe zestawy rozkazów procesora zadebiutują w generacji procesorów Penryn, które będą produkowane w procesie 45nm i mają pojawić się w roku 2008.