Nowe miejsca pracy w Unii

W 2001 roku w Unii Europejskiej utworzono 2 mln nowych miejsc pracy.

Wynika tak z najnowszego raportu Komisji Europejskiej „Zatrudnienie w Europie w 2002 roku”. Sytuacja na rynku pracy w państwach Piętnastki poprawiła się, mimo ogólnego pogorszenia sytuacji gospodarczej.

Jak podaje cytowany przez EuroPAP raport, polepszyła się „sytuacja strukturalna” rynku pracy w UE, a „słabszy wzrost gospodarczy nie może służyć jako alibi. Wręcz przeciwnie, rządy powinny przyznawać priorytet tworzeniu nowych miejsc pracy”.

Stopa bezrobocia w UE spadła w 2001 r. do 7,4%, z 8,2% w roku 2000. Komisja Europejska przypomniała również, że aby wypełnić zobowiązanie podjęte w dwa lata temu w Lizbonie, państwa należące do Unii muszą do 2010 roku stworzyć 15 mln nowych miejsc pracy.