Nowe narzędzia od Suna

Firma Sun Microsystems udostępniła finalne wersje dwóch nowych narzędzi opartych na platformie NetBeans. Pierwsze z nich umożliwia wizualne projektowanie nowoczesnych aplikacji webowych, natomiast drugie pozwala na użycie platformy do tworzenia projektów w C i C++.

Szerzej o nowej wersji platformy NetBeans pisaliśmy już wcześniej w artykule "Konkurencja Eclipse rośnie w siłę - NetBeans 5.5".

NetBeans Visual Web Pack 5.5 wywodzi się z wcześniejszego produktu firmy Sun - Sun Java Studio Creator. Pozwala między innymi na wizualne projektowanie aplikacji webowych przy użyciu technologii JSF (JavaSever Faces) i popularnej ostatnio AJAX. Umożliwia on łatwą edycją komponentów oraz ich właściwości, a także łączenie ich z źródłami danych, czy wizualną edycję zapytań do baz danych. Oprócz standardowego zestawu komponentów, użytkownik otrzymuje do dyspozycji także zestaw komponentów JSF wyposażonych w technologię AJAX. Tworzone aplikacje można uruchamiać na wielu standardowych kontenerach Java EE, takich jak Sun Java Application Server, JBoss, BEA WebLogic, IBM WebSphere, Tomcat i innych.

NetBeans C/C++ Development dodaje do środowiska szablony projektów C/C++, wspiera aplikacje z bibliotekami statycznymi oraz dynamicznymi, a także pozwala pracować na projektach z już istniejącym kodem. Edytor posiada pełne wsparcie dla kodu w C/C++, łącznie z podpowiedziami, wcięciami, zawijaniem kodu i podświetlaniem składni. Wbudowano także wsparcie dla debuggera i przeglądarki klas. Narzędzie pozwala na korzystanie z różnych kompilatorów i budowanie aplikacji dla różnych systemów operacyjnych.

Strona projektu NetBeans.