Nowe obostrzenia – już od dziś. Sprawdź jakie.

Dzisiejszej nocy rząd wydał nowe rozporządzenia dotyczące przepisów podczas obecnej pandemii. Choć opublikowano je przed północą – obowiązują już od dziś.


To nie pierwszy raz, gdy obecny rząd wprowadza ważne rozporządzenia w środku nocy i podobnie było tym razem. Sęk w tym, że nowe obostrzenia pandemiczne zatwierdzono przed północą 22 lutego 2021 roku z adnotacją, iż obowiązują od dnia następnego, czyli w tym wypadku już od dziś – 23 lutego. Trzeba przyznać, że wprowadzanie nowych regulacji prawnych, które nabierają mocy niecałą godzinę później, może budzić uzasadnione zastrzeżenia, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i informacyjnym.

Nowe obostrzenia i rozporządzenia od 23 lutego 2021 roku

Nowe obostrzenia, 23 luty 2021 rok, nowe rozporządzenia, pandemia, nowe przepisy, rząd, Polska, SARS-CoV-2, koronawirus, obowiązek kwarantanny, przekraczanie granicy, kasyna, uzdrowiska, ośrodki leczniczo-rehabilitacyjne

Kwarantanna po przekroczeniu granicy

Podobnie, jak obecnie w przypadku większości krajów, osoby przekraczające granicę i wjeżdżające do Polski muszą odbyć 2 tygodniową kwarantannę. Nowo wprowadzone przepisy dotyczą wyłączenia z tego zapisu kilku przypadków. Zatem, przymusowej izolacji po przyjeździe do Polski nie podlegają:

 • Osoby wykonujące zawód medyczny (określony przez Ustawę o działalności leczniczej).
 • Osoby, które został zaszczepione przeciwko SARS-CoV-2 (uwzględniane są jedynie szczepionki zatwierdzone na terenie UE).
 • Uczniowie i dzieci objęte opieką przedszkolną w Polsce lub państwie sąsiadującym, z uwzględnieniem opiekunów, którzy przekraczają granicę razem z nimi w celu umożliwienia im podjęcia nauki (bądź opieki przedszkolnej).
 • Studenci, uczestnicy studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, a także doktoranci kształcący się w Polsce lub w państwie sąsiadującym.
 • Osoby prowadzące działalność naukową w Polsce lub Państwie sąsiadującym (w rozumieniu Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce).
 • W poszczególnych przypadkach, wyłączone są też osoby, które poddały się testowi na obecność SARS-CoV-2 (szczegóły znajdziecie tutaj).

Istotne jest to, iż podczas przekraczania polskiej granicy należy okazać stosowne dokumenty potwierdzające nasze podstawy do zwolnienia z obowiązku kwarantanny.

Korzystanie i prowadzenie kasyn

Według najnowszych rozporządzeń, nadal możliwe jest korzystanie z kasyn oraz obiektów, których działalność związana jest z eksploatacją automatów do gier hazardowych. Przebywać w nich może jednak określona ilość osób, a mianowicie nie więcej niż 1 osoba na 15m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości co najmniej 1,5m. W ilość tą nie są wliczane osoby wchodzące w skład obsługi obiektu.

Nowe obostrzenia, 23 luty 2021 rok, nowe rozporządzenia, pandemia, nowe przepisy, rząd, Polska, SARS-CoV-2, koronawirus, obowiązek kwarantanny, przekraczanie granicy, kasyna, uzdrowiska, ośrodki leczniczo-rehabilitacyjne

Istotne jest też, iż w powyższych placówkach zabronione jest od teraz spożywanie posiłków i napojów.

Uzdrowiska i działalność leczniczo-rehabilitacyjna

Prawdopodobnie w związku z niedawnymi kontrowersjami, od dziś możliwa jest działalność i korzystanie z ośrodków wypoczynkowych, oferujących usługi w obrębie opieki zdrowotnej.

 • Ośrodki prowadzące rehabilitację leczniczą w systemie stacjonarnym
 • Podmioty prowadzące turnusy leczniczo-profilaktyczne
 • Turnusy readaptacyjno-kondycyjne
 • Turnusy antystresowe
 • Turnusy rehabilitacyjne w ramach skierowań z ZUS

Należy jednak pamiętać, iż wyznaczone zostały konkretne ośrodki, będące pod nadzorem odpowiednich podmiotów, więc przed udaniem się do jednego z takich miejsc należy sprawdzić czy posiada ono stosowne uprawnienia do działalności.

Nowe obostrzenia, 23 luty 2021 rok, nowe rozporządzenia, pandemia, nowe przepisy, rząd, Polska, SARS-CoV-2, koronawirus, obowiązek kwarantanny, przekraczanie granicy, kasyna, uzdrowiska, ośrodki leczniczo-rehabilitacyjne

Co więcej, wymogiem koniecznym przed skorzystaniem z powyższych usług jest uzyskanie ujemnego testu na obecność SARS-CoV-2. Jest on finansowany ze środków publicznych, a za jego wykonanie odpowiada leczniczy ośrodek docelowy. Najlepiej więc zasięgać informacji na ten temat bezpośrednio w miejscu, do którego mamy zamiar się udać.

Zakaz zgromadzeń

Według najnowszych rozporządzeń, z restrykcji dotyczących zakazu zgromadzeń wyłączono dodatkowo:

 • Konkursy na aplikację sędziowską i prokuratorską (wraz z niezbędnymi do tego zajęciami, sprawdzianami i egzaminami).
 • Konkursy na stanowiska referendarzy sądowych i asystentów sędziów.

Zmiany w kolejce szczepień

Dodano również nowe zapisy, dotyczące kolejki szczepień oraz kolejności osób do nich uprawnionych. W ich ramach, do iniekcji preparatami przeciwko koronawirusowi w ramach pierwszego powszechnego etapu szczepień włączone zostały także osoby pracujące w ogrzewalniach i noclegowniach. Otrzymają one szczepienia po określonych pracownikach oświaty.

Nowe obostrzenia, 23 luty 2021 rok, nowe rozporządzenia, pandemia, nowe przepisy, rząd, Polska, SARS-CoV-2, koronawirus, obowiązek kwarantanny, przekraczanie granicy, kasyna, uzdrowiska, ośrodki leczniczo-rehabilitacyjne

Drugą istotną zmianą jest poszerzenie listy szczepień nauczycieli i wychowawców przedszkolnych, o innych pracowników placówek oświatowych, a więcej na ten temat znajdziecie tutaj.