Nowe obostrzenia od dziś – złe wiadomości dla petentów urzędów

W ramach nowych przepisów związanych z obostrzeniami pandemicznymi na trudności natrafią wszyscy, którzy mają do załatwienia sprawy w urzędach.

W zeszłym tygodniu ogłoszono nowe obostrzenia pandemiczne, związane m.in. z ponownym zawieszeniem działalności punktów usługowych, rozrywkowych czy rekreacyjnych. Istotną zmianą jest także ponowne przejście na edukację w trybie zdalnym uczniów klas I-III. Nie każdy jednak wspomniał o tym, jakie zmiany dotknęły urzędy i ich petentów, a te są spore.

Od dziś bowiem wszelkiego rodzaju urzędy miejskie, dzielnicowe, samorządowe, powiatowe czy wojewódzkie również przechodzą na zdalny tryb wykonywania obowiązków i będą pracować w tzw. trybie wewnętrznym. Oznacza to, że obowiązki niewymagające kontaktów z petentami w znacznej mierze wykonywane będą przez urzędników z miejsca ich zamieszkania.

Nowe obostrzenia, nowe zalecenia, pandemia, covid-19, koronawirus, rząd, urzędy, petenci, sprawy urzędowe, przesyłki urzędowe, Urząd miasta Krakowa, urzędy miasta, powiatowe urzędy, interesanci, umówione wizyty, tryb wewnętrzny,

Urzędy nie będą przyjmować nieumówionych interesantów

Natomiast kontakt z interesantami zostanie drastycznie ograniczony i przyjmowane będą jedynie osoby, które umówiły się wcześniej na spotkanie. Ewentualna potrzeba przekazania przesyłek bądź dokumentów będzie się z kolei wiązać z pozostawieniem ich w specjalnie przeznaczonych do tego celu pojemnikach, znajdujących się w budynkach poszczególnych instytucji.

Oficjalne ogłoszenie w tej sprawie wystosował między innymi Urząd Miasta Krakowa.

Prosimy, aby załatwianie spraw urzędowych odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu Miasta Krakowa będzie można złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Poczty Polskiej, usługi Paczkomat Urząd 24 lub wrzucając kopertę do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do urzędu w 16 lokalizacjach

Nowe zalecenia nie dotyczą jednak prokuratury i jednostek organizacyjnych sądów.