Nowe regulacje w sprawie sklepów internetowych

Właściciele sklepów internetowych będą musieli podawać swoje dane umożliwiające klientom nawiązanie szybkiego kontaktu z nimi. Zmiany te są przewidziane w przyjętym wczoraj przez rząd projekcie nowelizacji o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zmiany przedstawione w założeniach do projektu nowelizacji ustawy będą dotyczyły przedsiębiorców prowadzących handel w Internecie. Do nowelizacji ustawy zostaną wprowadzone przepisy obejmujące reklamę internetową zawodu regulowanego. Zmienią się również te z przepisów, które budziły wątpliwości interpretacyjne.

Nowe przepisy przewidują, że handlujący w Internecie, będą mieli obowiązek podawania, oprócz adresu poczty elektronicznej, także numer telefonu oraz inne dane umożliwiające bezpośredni i szybki kontakt.

W założeniach doprecyzowano pojęcie "informacja handlowa", o co apelowali przedstawiciele środowiska informatycznego, akademickiego oraz izb gospodarczych. Natomiast przedsiębiorcy internetowi wskazywali na konieczność: poszerzenia wyłączeń odpowiedzialności usługodawców, uporządkowania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych oraz obowiązków informacyjnych i ochrony usługobiorcy (w tym przypadku klienta danego sklepu internetowego).

Projekt nowelizacji ustawy ma także zawierać regulacje umożliwiające korzystanie ze stron internetowych przez osoby niepełnosprawne, w szczególności niewidome i słabowidzące.