Nowe rekomendacje W3C

Konsorcjum World Wide Web (W3C) ogłosiło dwie nowe rekomendacje dotyczące XML.

Konsorcjum W3C ogłosiło dwie rekomendacje dotyczące XMLa (Extensible Markup Language), mające na celu standaryzację pewnych cech tego języka. Pierwsza z rekomendacji dotyczy XML Linking Language (Xlink), który pozwala na tworzenie i opis odsyłaczy hipertekstowych. XLink oferuje wiele nowych możliwości, jakich nie mają tradycyjne odsyłacze, umieszczane w dokumentach HTML. Jedną z nowych opcji jest umieszczanie linków, które mogą "prowadzić" do wielu zasobów. Korzystając z XLink można dodawać więcej dodatkowych informacji, dotyczących typów odsyłaczy i roli zasobów, do których się odnoszą.

Druga z rekomendacji dotyczy XMLBase, czyli metody pozwalającej na zdefiniowanie "bazowego" URL w dokumencie. Dzięki temu programiści mogą zamieszczać w nim względne adresy URL takich elementów, jak ilustracje, aplety, kaskadowe arkusze stylów (CSS), czy inne zasoby, zamiast wielokrotnie przepisywać pełny adres URL (np. definiując jako bazowy URL www.pcworld.com.pl zamiast wpisywać w dokumencie adres www.pcworld.com.pl/test.xml, można odwołać się bezpośrednio do test.xml).

Więcej informacji na temat rekomendacji można znaleźć na stronach World Wide Web Consortium: www.w3.org/.


Zobacz również