Nowe społeczeństwo europejskie

"Unia Europejska ma znaczącą rolę do odegrania w dążeniu do odniesienia sukcesu społecznego" - stwierdził Vladimír Spidla, komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans, podczas odbywającej się w Brukseli konferencji "Odpowiedź na nowe warunki społeczne".

Jego zdaniem Unia Europejska musi uczestniczyć i odnieść sukces w szybko globalizującym się świecie. Aby UE odniosła sukces społeczny, aby była konkurencyjna i miała dynamiczną gospodarkę, musi przyciągać i zatrzymywać utalentowanych ludzi. Najważniejsze, aby była atrakcyjnym miejscem pracy i życia.

Strategia Lizbońska pomogła przyspieszyć reformy i poprawić produktywność w UE, od 2000 r. stworzono 17 milionów nowych miejsc pracy. Jednak aż 16% Europejczyków, w tym 19 milionów dzieci żyje na granicy ubóstwa. Pojawiły się także nowe wyzwania: starzenie się społeczeństwa, szybkie zmiany technologiczne, które powiększają przepaść między wykształconymi i nie wykształconymi, trudne warunki startu dla ludzi młodych.