Nowe standardy dla notowanych

W Unii Europejskiej od 2005 roku 7 tys. firm notowanych na giełdzie będzie musiało przejść na Międzynarodowe Standardy Rachunkowe.

Ujednolicone standardy obrachunkowe mają poprawić przejrzystość, konkurencyjność i swobodny przepływ kapitału. Jak wyraził się komisarz unijny ds. jednolitego rynku Frits Bolkestein, obecna sytuacja w raportach finansowych przypomina Wieżę Babel, a nowe przepisy mają ten galimatias uporządkować. MSR nie muszą podlegać jedynie reguły handlu instrumentami pochodnymi.

Wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowych jest jednym z elementów "planu działania", który przewiduje scalenie finansowych rynków Unii Europejskiej.