Nowe standardy testów aplikacji bezpieczeństwa

Grupa wiodących producentów oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo w Internecie zaproponowała nowy standard badania skuteczności takich aplikacji. Ma to doprowadzić do ujednolicenia i przejrzystości wyników tego typu badań. Wśród firm znalazły się m.in. Symantec, Mcafee, F-Secure i Kaspersky.

Firmy te, wraz z około 40 innymi producentami, należą do organizacji zajmującej się standaryzacją testów sprawdzających skuteczność tego typu oprogramowania. Przedstawili oni nowe reguły testowania takich aplikacji oraz zobowiązali się do ich ścisłego przestrzegania. Nowy standard obejmować będzie wskazówki w jaki sposób należy przeprowadzać takie testy, rodzaje używanego w nich złośliwego oprogramowania, metody analizy wyników oraz sposób ich przedstawiania. Będzie w nim również mowa o tym w jaki sposób wykrywać oraz ujawniać próbki takiego oprogramowania.

Dotychczasowe metody takich badań (np. Virus Bulletin 100) były ostro krytykowane za sposób ich przeprowadzania. Według niektórych jego wyniki nie były miarodajne, gdyż nie brały one pod uwagę pewnych typów złośliwego oprogramowania.

Według organizacji wprowadzenie nowych standardów testowania oprogramowanie pozwoli na prezentację bardziej efektywnych i miarodajnych wyników. Umożliwi to również potencjalnym klientom lepszą orientację w takich wynikach oraz możliwość wyboru produktu najbardziej dopasowanego do jego potrzeb.


Zobacz również