Nowe technologie głosowe z IBM

IBM testuje technologię rozpoznawania głosu, która pozwoli na weryfikację tożsamości mówiącego przez telefon nawet wtedy, gdy nie posługuje się językiem rodzimym.

Podczas imprezy SpeechTek, która odbyła się w tym tygodniu w Nowym Jorku, przedstawiciel IBM zapowiedział udostępnienie w ciągu roku produktów pozwalających na weryfikację głosu osoby mówiącej przez telefon.

Weryfikacja głosu, znana również jako 'voice-print recognition' (rozpoznawanie sygnatury głosu), może być używana do uwierzytelniania osób przez telefon i wykorzystywana jako ekwiwalent hasła. Jeżeli pojawią się odpowiednie uregulowania legislacyjne, to może być nawet stosowana jako prawny odpowiednik podpisu. Aby zidentyfikować mówiącego, trzeba wcześniej uzyskać próbkę jego głosu.

IBM nie mógł do tej pory poszczycić się taką technologią w swoim wiodącym produkcie przetwarzania głosu, WebSphere Voice Server, który można integrować z innymi produktami warstwy pośredniczącej WebSphere, takimi jak WebSphere Application Server.

W obszarze technologii głosowych coraz bardziej znaczącym graczem staje się również Microsoft, który przygotowuje swój własny produkt Speech Server 2007.