Nowe usługi sieciowe w Windows 7

Windows 7 to system z mocno przebudowaną konfiguracją sieci. Udostępniono grupę nowych usług sieciowych, dodano automatyczną obsługę protokołu IP v6 oraz zmieniono interfejs konfiguracyjny. Obsługa komunikacji sieciowej w systemie Windows 7 to nie rewolucja, ale nowości przyjemnie cię zaskoczą.


Konfiguracja sieci w małych, domowo-biurowych środowiskach często irytowała mniej doświadczonych użytkowników Windows. Wprowadzenie ustawień protokołów sieciowych, parametrów komunikacji bezprzewodowej oraz udostępniania plików, nie zawsze było łatwe i przyjemne.

Zmiany zawarte w Windows 7 mają na celu uproszczenie konfiguracji, a delikatna modyfikacja interfejsu umiejscowiła wszystkie elementy zarządzania w jednym punkcie.

Nowości sieciowe Windows 7

Windows 7 przynosi wiele usprawnień. Dla użytkowników małych grup komputerów, najbardziej atrakcyjną nowością będzie możliwość konfiguracji sieci domowych. Praca w sieci domowej zdecydowanie ułatwia przeglądanie zasobów oraz dostęp do danych położonych na kilku rodzinnych komputerach. Kolejną korzystną zmianą jest wprowadzenie zespołu narzędzi do rozwiązywania problemów z komunikacją sieciową.

Biblioteki Windows 7 można udostępniać w sieci jak zwykłe katalogi

Biblioteki Windows 7 można udostępniać w sieci jak zwykłe katalogi

Zamiast błądzić po Internecie w poszukiwaniu opublikowanego rozwiązania, możesz szybko przeprowadzić podstawową diagnostykę kart sieciowych, komunikacji z udostępnieniami lub działania grupy domowej.

W nowym systemie przebudowano interfejs konfiguracji i przeglądania sieci. Jeśli znasz Windows Vista, zmiany odbierzesz jako poprawę ergonomii. Gdy twoim dotychczasowym środowiskiem był Windows XP, musisz zmienić stare przyzwyczajenia. Konfiguracja sieci wykonywana jest w jednym z elementów Panelu sterowania nazwanym Centrum sieci i udostępniania. Wprowadzasz tam wszystkie ustawienia, od podstawowych do zaawansowanych. Aby uprościć zakres udostępnianych informacji, dodano możliwość tworzenia zbiorów danych - bibliotek.

Wstępna konfiguracja sieci

Wybór lokalizacji konfiguruje poziom zabezpieczeń komunikacji sieciowej oraz ustawia parametry zapory systemu Windows.

Wybór lokalizacji konfiguruje poziom zabezpieczeń komunikacji sieciowej oraz ustawia parametry zapory systemu Windows.

Pierwsze parametry konfiguracji sieci, być może nieświadomie, wprowadzasz w czasie instalacji Windows 7. W jednym z okien kreatora instalacji jesteś proszony o podanie nazwy komputera. Wprowadzana nazwa służy do rozpoznawania komputera w sieci, dlatego należy wpisać czytelny identyfikator stacji, np. Piotr-laptop. W następnych krokach instalator będzie żądał kolejnych informacji, aż dotrzesz do okna: Wybierz bieżącą lokalizację komputera.

Podstawowy wpływ na bezpieczeństwo komunikacji sieciowej ma środowisko pracy systemu. Gdy łączysz się z siecią w domu, zagrożenia są niewielkie. Jeśli pracujesz w miejscu publicznym, w twoim otoczeniu mogą znajdować się komputery, którym nie powinieneś ufać. Jeżeli w czasie instalacji Windows 7 proces instalatora wykryje kartę sieciową, zostaniesz poproszony o wskazanie lokalizacji sieci. Wybór lokalizacji ma na celu odpowiednie skonfigurowanie zabezpieczeń komputera. Gdy zmieniasz lokalizację, system automatycznie koryguje ustawienia zapory oraz zaawansowane parametry udostępniania.

Windows 7 pozwala na wybór jednego z trzech trybów sieci:

  • domowej
  • firmowej
  • publicznej

Opcja domowa i firmowa zezwalają na szeroki zakres komunikacji sieciowej. W trybie sieci domowej będziesz widział komputery i urządzenia pracujące obok ciebie oraz będziesz mógł współdzielić dane z systemami w ramach grupy domowej. Sieć firmowa nie pozwala na tworzenie grup domowych, ale przeglądanie zasobów jest obsługiwane bez przeszkód.

Najniższy poziom zaufania to sieć publiczna. W tym trybie wymiana danych z danych z innymi komputerami jest zabroniona, nie możesz także rozpoznawać stacji pracujących w sieci. Pamiętaj, że przy pierwszym połączeniu z nową siecią, przypisywany jest tryb publiczny. Żeby współdzielić zasoby z innymi komputerami, musisz otworzyć Centrum sieci i udostępniania i przestawić typ na przykład na Sieć domową. Oczywiście Windows 7 może pracować w jeszcze jednym trybie. Jest to Domena. Lokalizacja ta jest włączana automatycznie wtedy, gdy administrator sieci skonfiguruje komputer do pracy w domenie Active Directory.