Nowe źródła energii

W ciągu najbliższych pięciu lat firmy związane z ropą naftową i gazem będą intensywniej szukały sposobów wykorzystania odnawialnych źródeł energii - wynika z badania przeprowadzonego przez BDO Seidman.

Ankieta została przeprowadzona wśród dyrektorów finansowych ze stu amerykańskich firm zajmujących się wydobyciem i produkcją ropy naftowej i gazu.

Prawie połowa respondentów uważa, że świat już osiągnął lub osiągnie w ciągu kilku najbliższych lat górny poziom produkcji ropy naftowej, a 52% twierdzi, że produkcja nadal będzie rosła. Zdaniem trzech czwartych, globalny popyt na ropę osiągnie szczyt w ciągu 20 lat, a co trzeci twierdzi, że w ciągu 10 lat.

Niemal 9 na 10 ankietowanych stwierdziło, że odnawialne źródła energii będą miały większy udział w rynku w najbliższej pięciolatce, a zdaniem co piątego respondenta, ich udział rynkowy co najmniej się podwoi.

Jedynie 37% respondentów uważa, że sektor powinien sam regulować kwestie związane z emisją gazów cieplarnianych, a niemal dwie trzecie sądzi, że wielkość emisji powinny określać przepisy administracyjne. Zdaniem cytowanego przez Associated Press Charlesa Dewhursta, szefa BDO Seidman, jest to jeden z najbardziej zaskakujących wyników sondażu. Do tej pory firmy z branży energetycznej sprzeciwiały się zwiększeniu regulacji emisji CO2.

Według 64% ankietowanych CFO, udziały w rynku odnawialnych źródeł energii wzrosną w ciągu najbliższych pięciu lat do 8-12%, zaś 22% uważa, że do 13% lub więcej.

W tej chwili w USA odnawialne źródła energii to 7% rynku produkcji energii (dane Energy Information Administration).