Nowi operatorzy stacjonarni

Prezes URTiP Witold Graboś podpisał dwa kolejne zezwolenia telekomunikacyjne na eksploatację stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych. Otrzymały je Polska Telefonia Cyfrowa i oraz spółka Ogólnopolski System Przywoławczy Polpager.

Oba zezwolenia zostały wydane na 25 lat i upoważniają do świadczenia wszelkich usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej na terenie Polski. Przy odbiorze zezwolenia telekomunikacyjnego na eksploatację sieci stacjonarnej każdy z operatorów jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 2500 EUR, która zasili budżet państwa.

Wraz z zezwoleniem PTC otrzymała także numer dostępu do sieci NDS = 1062 (tzw. prefiks) do świadczenia usług międzystrefowych, a po liberalizacji rynku międzynarodowego, tj. od 1 stycznia 2003 r., także do realizowania połączeń telefonicznych z abonentami w innych krajach.

Od początku 2001 r. na podstawie ustawy Prawo telekomunikacyjne zostało wydanych 28 zezwoleń telekomunikacyjnych, w tym 24 zezwolenia na eksploatację sieci stacjonarnych (PSTN) oraz 4 zezwolenia dla wirtualnych operatorów sieci komórkowych (MVNO).

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 września 2002 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych przydzielone dotychczas operatorom wraz z zezwoleniem numery NDS (dawniej NDSMS lub NDSMN), zwane popularnie prefiksami, od 1 stycznia 2003 r. będą służyły do wybierania operatora nie tylko przy połączeniach międzymiastowych, ale także międzynarodowych. Wraz z zezwoleniem telekomunikacyjnym numer prefiksu otrzymało już 18 operatorów.