Nowoczesny rząd

Bez szoku, tym razem. Politolog Fukuyama nie wywołał swą kolejną książką takich emocji, jak wówczas, gdy napisał "Koniec historii". Dlatego że są to przemyślenia szczególnie ważne dla krajów szybko rozwijających się, takich jak Polska, zarazem może mniej istotne dla USA i kilku potęg gospodarczych.

Bez szoku, tym razem. Politolog Fukuyama nie wywołał swą kolejną książką takich emocji, jak wówczas, gdy napisał "Koniec historii". Dlatego że są to przemyślenia szczególnie ważne dla krajów szybko rozwijających się, takich jak Polska, zarazem może mniej istotne dla USA i kilku potęg gospodarczych.

Nowoczesny rząd

Francis Fukuyama "Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku", Dom Wydawniczy Rebis

Państwo jest taką wspólnotą ludzką, która w obrębie określonego terytorium rości sobie prawo monopolu na wywieranie prawomocnej przemocy fizycznej - Fukuyama tego nie wymyślił, cytuje Maxa Webera. Dylemat państwo a jego efektywność autor rozstrzyga poprzez wybór opcji pomiędzy zakresami funkcji państwa a sprawnością instytucji państwowych. Maksymalizacja funkcji - to ZSRR. Jednak optimum sprawności instytucji państwowych to niekoniecznie USA. Sprzyjać przedsiębiorcom, ale jak?

Nowa Zelandia należała do najbardziej opiekuńczych państw świata. Kosztem długu publicznego, zagrożona kryzysem. Aby zapobiec katastrofie, nałożono na ministerstwa obowiązek sporządzania comiesięcznych sprawozdań finansowych według standardów księgowości handlowej. Ministerstwa podporządkowano dyrektorom wykonawczym angażowanym na kontrakty terminowe. Dla Fukuyamy to jeszcze nie ideał.