Nowości w mobilnej Javie

Java w telefonach komórkowych staje się coraz powszechniejsza, jednak dalej jej zastosowania ograniczają się głównie do gier i prostych programów. Aby zwiększyć możliwości aplikacji pisanych dla urządzeń mobilnych, Java Comunity Process (JCP) definiuje coraz więcej nowych specyfikacji, mających rozszerzyć jej możliwości w urządzeniach mobilnych zgodnych z J2ME (Java 2 Micro Edition).

Wśród nowych specyfikacji znaleźć możemy między innymi:

Mobile Telephony API (MTA) definiuje zestaw funkcji, pozwalający kontrolować usługi sieci komórkowych dla aplikacji pisanych na urządzenia przenośne wyposażone w J2ME, czyli na przykład większość współczesnych, zaawansowanych telefonów komórkowych. API udostępnia aplikacjom mobilnym podstawowe funkcje tych aparatów i pozwala między innymi na:

- wykonywanie połączeń awaryjnych;

- akceptowanie połączeń przychodzących;

- kontrolowanie i kończenie połączeń;

- otrzymywanie powiadomień o zmianie stanu połączenia;

- otrzymywanie powiadomień o zmianie stanu sieci;

- dostęp do informacji o sieci;

- obsługę dodatkowych usług (np. przekazywania połączeń);

- i inne.

API będzie dostępne zarówno dla konfiguracji CLDC (Connected Limited Device Configuration), jak i CDC (Connected Device Configuration)

Digital Set Top Box Profile - nowy profil, bazujący na konfiguracji CLDC przeznaczony do odbiorników telewizji kablowej. Profil będzie zawierał między innymi API dla procedur wejścia - wyjścia (I/O), połączeń sieciowych, czy interfejsu graficznego oraz podzbiór Java TV API odpowiedni dla tego typu urządzeń.

Mobile Internationalization API udostępni mechanizmy pozwalające na wielojęzykowe wersje aplikacji mobilnych. Ma ono pozwolić na odizolowanie kodu programu od zasobów, które są zależne od ustawień językowych oraz udostępnić mechanizmy dostępu do tych zasobów przez aplikację. API będzie także definiować międzynarodowe ustawienia, takie jak na przykład formaty dat, liczb, walut, czy metody prawidłowego sortowania tekstów dla ustawionego języka.

API będzie dostępne dla minimalnej konfiguracji CLDC 1.1 z profilem MIDP 2.0.