Nowy 3DMark

Firma Futuremark udostępniła kolejną wersję swojego sztandarowego programu do testowania wydajności podsystemów graficznych w komputerach PC - 3DMark. Wśród nowości należy wymienić na pewno specjalne testy dla ShaderModel 3.0 oraz obsługę procesora do obliczeń fizyki w grach - PhysX.

Jako baza nowej wersji posłużył 3DMark05, jednak poprawiono w nim znacznie silnik 3D. Dodano m.in. zaawansowane testy ShaderModel 2.0 oraz specjalne testy HDR (High Dynamic Range) ShaderModel 3.0 (więcej o HDR można dowiedzieć się ze stron Wikipedii). Ponieważ program ma być wykorzystywany także do badania wydajności układów, których jeszcze nie ma na rynku, a pojawią się dopiero za rok, dwa, to zwiększono także liczbę wielokątów, dając możliwość wykazania się najbardziej zaawansowanym obecnie układom i ich następcom. Mimo dodania do programu nowych testów HDR/ShaderModel 3.0, użytkownicy kart kompatybilnych z poprzednią wersją shaderów 2.0 mogą oczywiście uruchomić większość benchmarków i otrzymać odpowiednio porównywalny wynik.

3DMark06 jest też pierwszym produktem firmy Futuremark, który używa biblioteki AGEIA PhysX do sprzętowego obliczania fizyki w grach (szerzej pisaliśmy o niej w artykule "Sprzętowe obliczenia fizyki - rewolucja w świecie gier?"). Wykorzystana ona została w dwóch bardzo złożonych testach, które mają mierzyć wydajność na maszynach jedno- i wieloprocesowych oraz maszynach wielordzeniowych.

3DMark06 jest dostępny w trzech wersjach: edycja Basic jest darmowa, natomiast wersje Advanced i Professional kosztują odpowiednio 19,95 i 49 USD (plus 10 USD za przesyłkę i nośnik w wypadku zamówienia programu na płycie CD)

Oficjalny komunikat

Strona programu 3DMark06