Nowy Apache Geronimo

Fundacja Apache udostępniła pierwszą wersję testową rozwijanego przez siebie serwera aplikacji Geronimo. W wersji 2.0 ma być on zgodny ze specyfikacją Java Enterprise Edition (JavaEE) 5.

Finalna wersja 1.0 pojawiła się na początku kończącego się właśnie roku (pisaliśmy o niej w artykule "Finalny Geronimo 1.0"), a fundacja już szykuje się do wsparcia najnowszej specyfikacji JavaEE 5 wydając pierwszy "Milestone build" swojego serwera aplikacji. Finalną wersję 2.0 według planu użytkownicy powinni ujrzeć już pod koniec kwietnia przyszłego roku. Więcej o technologiach składających się na najnowszą wersję biznesowej Javy pisaliśmy w artykule "Nadchodzi rewolucja w biznesowej Javie".

Od tej wersji Geronimo będzie wymagał do pracy Javy 5.0 lub nowszej. Wśród innych najważniejszych zmian i zaimplementowanych nowych technologii użytkownicy znajdą między innymi

- Servlet 2.5

- JSP 2.1

- JavaServer Faces (JSF) 1.2

- JSTL 1.2

- Common Annotations 1.0

- JavaMail 1.4

- EJB 3.0 (na razie tylko Java Persistence API (JPA))

- JTA 1.1

- JMS 1.1.

Reszta technologii składająca się na JavaEE 5, jak choćby usługi webowe, czy pełna implementacja EJB 3.0 znajdą się w kolejnych wersjach testowych planowanych na koniec stycznia i koniec lutego.

Więcej informacji o projekcie, a także wersje do pobrania znaleźć można na stronie domowej Geronimo. Jeżeli chodzi o kontener WWW, to są dostępne dwie wersje serwera, jedna wyposażona w Jetty, a druga ze zintegrowanym Tomcat-em.


Zobacz również