Nowy Internet Explorer 5.5 beta

Microsoft przedstawił wersję beta nowej wersji sztandarowej przeglądarki WWW na Maka

Najważniejsze funkcje nowej wersji to:

- Edytowalne paski narzędzi ? użytkownik może przeciągać zdjęcia/rysunki na pasek przycisków IE, a następnie powiązać je z adresami internetowymi lub skryptami Javy. Cały pasek narzędzi przechowywany jest w pliku XML w celu łatwiejszej edycji.

- Łatwiejsza nawigacja ? przemieszczanie się pomiędzy łączami na stronie jest szybsze, gdyż użytkownik może wybrać właściwe łącze wprowadzając na klawiaturze początek jego nazwy, podobnie jak w systemie Mac OS.

- otwieranie łączy w tle ? użytkownik może otworzyć wybrane łącze w nowym oknie przeglądarki umieszczanym w tle

- ulepszony silnik renderingu stron Tasman ? przeglądarka lepiej obsługuje standardy CSS 1, CSS 2, HTML 4, JavaScript i XML.


Zobacz również