Nowy Tomcat - 5.0.30

Pojawiła się nowa wersja beta Tomcata (platformy do projektowania i uruchamiania aplikacji i serwisów webowych) z gałęzi 5.0 grupy Apache Jakarta. Zawiera ona wiele nowości i powinna niedługo zostać uznana za wersję 'stabilną'.

Tomcat jest kontenerem Java Server Pages (JSP) i serwletów, wersja 5.0 implementuje standardy Java Servlet API w wersji 2.4 oraz JSP w wersji 2.0 rozwijane przez Java Community Process. Stanowi on doskonałe narzędzie do projektowania i uruchamiania aplikacji i serwisów webowych. Serwer Tomcat jest udostępniany jako open-source, na zasadach licencji Apache License.

Wersja 5.5.X

Logo Tomcata

Logo Tomcata

Obecnie najintensywniej rozwijana jest wersja 5.5. Wspiera ona te same wersje specyfikacji serwletów i JSP, co wersja 5.0, jednak zawiera wiele zmian poprawiających wydajność i stabilność. Poza tym wersje 5.5.X są zaprojektowane dla Javy 5.0 i uruchomienie ich na platformie 1.4 wymaga dodatkowej konfiguracji.

Nowością jest także użycie kompilatora Eclipse JDT do kompilacji stron JSP. W tej sytuacji, do uruchomienia Tomcata, nie jest już wymagane posiadanie pełnego Java Development Kit (JDK), a wystarczy samo środowisko uruchomieniowe (JRE). Kompilator Eclipse JDT jest dołączony do binarnej dystrybucji Tomcata. Oczywiście, istnieje możliwość takiego skonfigurowana serwera, aby korzystał z kompilatora z JDK lub innego wspieranego przez Apache Ant.

Strona domowa Tomcat'a

Pełna lista zmian wersji 5.0.X


Zobacz również