Nowy edytor dla KDE

Użytkownicy linuksowego środowiska graficznego KDE mogą już korzystać z nowego edytora dźwięku, programu soniK. Aplikacja służy do nagrywania, cięcia i zapisu muzyki, umożliwia także stosowanie różnego rodzaju efektów dźwiękowych oraz narzędzi korekcyjnych.

Najważniejszą zaletą programu jest szybkość jego działania, dzięki czemu spisuje się on znakomicie nawet na słabszych komputerach. Dodatkowo aktualnie dostępna jest wersja soniK 0.999.0.1, która obsługuje wtyczki LADSPA, dzięki czemu otrzymujemy dostęp do co najmniej stu efektów, korektorów, filtrów i kompresorów. Wszystkimi ustawieniami bardzo łatwo steruje się w osobnym oknie aplikacji, a wybrane parametry możemy zapisać w postaci tzw. presetów. Pliki można ciąć i kleić, powiększać podgląd i analizować spektrum, dostępna jest funkcja konwersji liczby kanałów oraz moduł generatora fal o przebiegu sinusoidalnym, prostokątnym i piłokształtnym.

Co prawda aplikacji brakuje wielu funkcji dostępnych w innych edytorach, ale pamiętać trzeba iż jest to wersja bardzo "młoda". Na razie soniK otwiera i zapisuje niemal wyłącznie muzykę WAV. Podobnie, obsługuje wyłącznie serwer dźwięku aRts, choć autorzy zapewniają, że już wkrótce pojawi się wsparcie dla serwera JACK.

Do poprawnej pracy programu konieczne są biblioteki GSL, Audio File Library oraz LRDF, działające w środowisku KDE 3.X. Program rozprowadzany jest na licencji GNU GPL.

Więcej informacji o programie znaleźć można na stronie Sourceforge.net.