Nowy mIRC

Miłośnicy internetowych pogaduszek mogą się już cieszyć nową wersją znakomitego programu mIRC. Lista zmian wprowadzonych do wersji oznaczonej jako 6.1 zawiera ponad 160 pozycji - najbardziej widoczne jest zwiększenie szybkości działania aplikacji. Stało się to możliwe dzięki zastosowaniu po raz pierwszy w procesie jej powstawania platformy programistycznej Visual Basic .NET.

Nowy mIRC

Pierwsza ze zmian dotycząca bezpośrednio zastosowania nowej platformy programistycznej przekłada się na sposób sortowania pseudonimów, znany z systemu Windows. Oznacza to, iż wszelkie pseudonimy, zaczynające się od znaków specjalnych np. _’ są umieszczane na samym początku listy ponad pseudonimami zaczynającymi się od znaków alfanumerycznych. Do bardziej istotnych nowości należy również dodanie wsparcia dla plików o rozszerzeniu .jpeg oraz umożliwienie otwierania i edytowania wielu dokumentów jednocześnie.

Nie ma już limitu przesyłanych i otwieranych plików, która w poprzedniej wersji wynosiła 50. Sekcja servers.ini została rozbudowana, serwery DALnet nie są już domyślnym rozwiązaniem w kwestii połączenia. Poprawiono szereg błędów związanych z reagowaniem pamięci oraz rejestrów na poszczególne komendy programu (jak chociażby komendę /whois, służącą do wyświetlania bardziej szczegółowych informacji o danym użytkowniku).

Zmiany objęły również interfejs programu. Poza kosmetyczną zmianą wyglądu poszczególnych elementów, w tym przycisków, zintegrowano w jedną paletę poprzednio rozdzielone ‘aliases’, ‘remotes’ oraz ‘popups’. Kliknięcie prawym klawiszem myszy na palecie narzędzi otwiera listę ostatnio używanych plików. W równie łatwy sposób możemy zmieniać kolorystykę całego interfejsu. Podwójne kliknięcie na odnośniku do strony internetowej lub serwera ftp owocuje tym razem pojawieniem się komunikatu ostrzegawczego.

Plik zawierający szczegółową listę zmian w mIRC 6.1:http://www.mirc.co.uk/whatsnew.txt

Plik do pobrania:

http://www.pcworld.pl/ftp/pc/programy/1903/mIRC_6_1.html