Nowy ośrodek regionalny

Do 2007 roku Polska może otrzymać z Europejskiego Funduszu Społecznego 2 mld euro. W Krakowie, przy Instytucie Studiów Strategicznych powstał ośrodek, który będzie bezpłatnie szkolił i pomagał przy uzyskiwaniu środków z tego funduszu.

Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego obejmuje województwo małopolskie i podkarpackie. Jest to jeden z 18 ośrodków regionalnych w Polsce. Jego zadaniem jest m.in. informowanie o Europejskim Funduszu Społecznym.

Pieniądze z tego funduszu będą przyznawane w ramach konkursów lub przetargów, przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Wojewódzkie Urzędy Pracy, Urzędy Marszałkowskie, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Ich przeznaczeniem jest m.in. podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób, które pracują i bezrobotnych, także doskonaleniu kwalifikacji absolwentów wszystkich typów szkół.


Zobacz również