Nowy serwer do firmy

Obserwując rozwój systemów operacyjnych, a zwłaszcza systemów serwerowych, można zauważyć ciekawą tendencję. Ich złożoność rośnie, zakres oferowanych funkcji jest stale poszerzany, a jednocześnie obsługa staje się coraz łatwiejsza. W pierwszym odcinku "akademii" pokazujemy, jak zainstalować system i skonfigurować rolę serwera plików w najnowszej wersji R2 systemu Windows Server 2003.


Obserwując rozwój systemów operacyjnych, a zwłaszcza systemów serwerowych, można zauważyć ciekawą tendencję. Ich złożoność rośnie, zakres oferowanych funkcji jest stale poszerzany, a jednocześnie obsługa staje się coraz łatwiejsza. W pierwszym odcinku "akademii" pokazujemy, jak zainstalować system i skonfigurować rolę serwera plików w najnowszej wersji R2 systemu Windows Server 2003.

Oprogramowanie przeznaczone do firm musi być niezawodne, elastyczne i przygotowane na intensywną pracę. Poprawna konfiguracja systemu obsługującego dziesiątki i setki użytkowników budzi zaniepokojenie mniej doświadczonych administratorów. Druga wersja Windows Server 2003 wprowadza sporo zmian zwiększających możliwości systemu oraz kilka ułatwiających życie administratora. Jednym z kluczowych dodatków jest ulepszenie zarządzania serwerem plików. Jak szybko zainstalować i odpowiednio skonfigurować Windows Server 2003 R2, możesz przeczytać poniżej.

Instalacja systemu

Formatowanie dysku podczas instalacji Windows Server 2003 R2.

Formatowanie dysku podczas instalacji Windows Server 2003 R2.

Wymagania sprzętowe Windows Server 2003 R2 nie odbiegają znacznie od potrzeb starszego brata. Na serwer sieciowy w niewielkiej firmie można przeznaczyć system z procesorem Pentium 4, 256 MB pamięci RAM, kartą graficzną, monitorem dostosowanym do rozdzielczości SVGA, klawiaturą, kartą sieciową, napędem CD lub DVD oraz dyskiem o pojemności 40-60 GB. Zalecane jest także wyposażenie komputera w mysz, ponieważ praca bez urządzenia wskazującego może być uciążliwa. W trosce o bezpieczeństwo danych należy rozważyć dodanie napędu taśmowego do sporządzania kopii zapasowych, UPS-u oraz sprzętowej macierzy dysków RAID 1 lub RAID 5. Jeśli twoje środki są wyjątkowo ograniczone, pamiętaj, że Windows Server 2003 umożliwia skonfigurowanie programowej macierzy RAID 1 lub RAID 5. Do budowy najprostszej będziesz potrzebował dwóch dysków.

Już na początku instalacji Windows Server 2003 R2 doświadczeni użytkownicy systemów operacyjnych Microsoftu mogą być nieco zaskoczeni. Zamiast zwyczajowej jednej płyty CD w pakiecie instalacyjnym są dwie. Pierwsza zawiera podstawowy system operacyjny, na drugiej producent umieścił komponenty dodane do wersji R2. Instalację rozpoczyna umieszczenie w napędzie nośnika z systemem operacyjnym. Po starcie z płyty instalator Windows uruchamia etap tekstowy. Pierwsze kroki obejmują wyświetlenie okna powitalnego oraz akceptację umowy licencyjnej. W następnym oknie musisz wskazać lub utworzyć partycję przeznaczoną na pliki systemu operacyjnego. Jeśli dysk serwera nie został uprzednio podzielony na partycje, wskazanie obszaru nieprzydzielonego do żadnego woluminu i naciśnięcie klawisza [Enter] przeznaczy całą wolną przestrzeń na przechowywanie danych i plików systemu Windows. Przygotowanie roli serwera plików rozpocznij już w chwili zakładania partycji. Ze względów praktycznych, takich jak łatwość defragmentacji czy wykonywania kopii zapasowych, przejrzystość danych itp., dobrym rozwiązaniem jest podział dysku na wolumin systemowy oraz przeznaczony na pliki udostępniane użytkownikom sieci. Sugerowany rozmiar partycji systemu operacyjnego z uwzględnieniem możliwych do zainstalowania komponentów i aplikacji to około 10-12 GB. W celu utworzenia woluminu należy nacisnąć klawisz [C] i wprowadzić rozmiar wyrażony w MB. Kolejna czynność to określenie systemu plików partycji rozruchowej. Ze względu m.in. na bezpieczeństwo oraz niezawodność, jedynym rozsądnym wyborem jest NTFS. Jeśli formatujesz dysk po raz pierwszy, zaleca się pominięcie opcji szybkiego formatowania i wybranie standardowego sposobu przygotowania partycji do zapisu danych. Po zakończeniu formatowania instalator skopiuje na nowy wolumin pliki systemowe i zrestartuje komputer.

Wybór rodzaju ustawień sieciowych.

Wybór rodzaju ustawień sieciowych.

Powtórne uruchomienie systemu kończy fazę tekstową i rozpoczyna graficzną część instalacji. Teraz instalator realizuje kolejno pięć zadań: zbieranie informacji, aktualizacja dynamiczna, przygotowanie instalacji, instalowanie Windows oraz finalizowanie instalacji. Etap zbierania informacji obejmuje wykrycie zasobów sprzętowych serwera. Jeśli płyta instalacyjna Windows zawiera sterowniki do rozpoznanych urządzeń, są one instalowane. W przeciwnym wypadku musisz przeprowadzić ręczną instalację sterowników po zakończeniu konfiguracji. W fazie aktualizacji dynamicznej, jeśli to możliwe, system usiłuje połączyć się z Internetem i pobrać uaktualnienia związane z instalacją oraz sterownikami. Pamiętaj, że etap aktualizacji dynamicznej nie zastępuje usługi Windows Update i nie obejmuje uaktualnień krytycznych oraz zabezpieczeń systemu. Po przejściu do fazy przygotowania instalator wyświetla kolejno kilka okien dialogowych związanych z wstępnymi ustawieniami serwera. W pierwszym określasz parametry regionalne i językowe. Jeśli instalujesz angielskojęzyczną wersję ewaluacyjną Windows Server 2003 R2, po naciśnięciu przycisku Customize lub Details możesz zmienić konfigurację systemu. W kolejnym oknie należy wprowadzić nazwisko użytkownika i nazwę firmy, w której instalowany jest serwer. Dane te mają charakter wyłącznie informacyjny i nie wpływają na dalszy przebieg konfiguracji. W oknie Your Product Key wpisujesz klucz produktu dostarczony z systemem lub przysłany pocztą elektroniczną przez Microsoft.

Po wprowadzeniu klucza musisz wybrać typ oraz wskazać liczbę licencji klienckich zakupionych z serwerem. Oprogramowanie przeznaczone do serwerów sieciowych jest licencjonowane w inny sposób niż systemy operacyjne do komputerów klasy desktop. Czynnikiem wyznaczającym liczbę licencji jest liczba klientów sieci. Podstawowy pakiet Windows Server 2003 zawiera licencję na serwer oraz pięć licencji dla klientów (Client Access Licence, CAL). Gdy użytkowników sieci jest więcej niż pięciu, należy nabyć kolejne licencje. Innym typem licencjonowania dostępu jest licencja "na użytkownika lub urządzenie", korzystniejsza, gdy w sieci pracuje więcej niż jeden serwer Windows Server 2003. W takim wypadku nie musisz zwielokrotniać licencji CAL dla każdego z serwerów, do których podłączają się użytkownicy.

Okno Windows Server Post-Setup Security Updates.

Okno Windows Server Post-Setup Security Updates.

Jednym z najważniejszych okien fazy przygotowania instalacji jest Computer Name and Administrative Password. W pole Computer Name należy wpisać sieciową nazwę serwera, czytelną i krótką. Użytkownicy sieci Microsoft będą się nią posługiwać podczas dostępu do danych przechowywanych na serwerze Windows. Unikaj znaków narodowych oraz innych niż cyfry i litery alfabetu łacińskiego. Drugim bardzo istotnym zadaniem jest przypisanie dobrego hasła administratora. Powinno liczyć więcej niż siedem znaków, zawierać wielkie i małe litery oraz znaki wykraczające poza zakres alfanumeryczny, np. ?,/#%. Jeśli Windows uzna to, które wpisałeś za zbyt łatwe, zostaniesz ostrzeżony i będziesz mógł wprowadzić poprawki. Po kliknięciu Next instalator prosi o ustawienie parametrów daty, czasu i strefy czasowej serwera. Dalsza konfiguracja systemu dotyczy parametrów sieciowych Windows Server 2003 R2 - interfejsów oraz przynależności do grupy roboczej lub domeny. Konfiguracja interfejsów sieciowych polega na wybraniu jednego z dwóch typów ustawień: Typical settings oraz Custom settigs. Jeśli wybierzesz opcję Custom settings, możesz zmienić domyślne parametry systemu związane z klientem sieci, usługami sieciowymi oraz protokołami sieciowymi. Serwerowe systemy operacyjne firmy Microsoft, które funkcjonują w domenach Active Directory, muszą pracować z protokołem TCP/IP. Jeśli twoja sieć ma przypisany określony schemat adresowania TCP/IP, wprowadź odpowiedni adres IP, maskę podsieci oraz opcjonalnie adres domyślnej bramy i serwera DNS. Jeśli instalowany serwer jest pierwszym systemem w sieci, możesz powierzyć ustawienia TCP/IP kreatorowi konfiguracji Windows Server 2003 R2, uruchamianemu w dalszej części instalacji.

Panel zarządzania rolami serwera.

Panel zarządzania rolami serwera.

Ostatnie okno Instalatora zawiera pytanie o środowisko sieciowe instalowanego serwera. W Microsoft Networks komputery mogą pracować w grupach roboczych oraz domenach. Jeśli chcesz utworzyć nową grupę roboczą lub dodać serwer do już istniejącej, wystarczy w pole edycji wprowadzić jej nazwę. Gdy dodajesz komputer do domeny, oprócz jej nazwy musisz znać nazwę konta i hasło użytkownika domeny. Następne etapy instalacji Windows Server 2003 R2 nie wymagają wpisywania żadnych danych. Na podstawie otrzymanych informacji system jest instalowany około 30 minut. Po finalizacji instalacji następuje restart serwera.