Nowy standard B2B

Przedstawiciele IBM, Microsoftu i Ariba poinformowali o rozpoczęciu prac nad nowym oprogramowaniem wspomagającym transakcje internetowe i kontakty między firmami.

IBM, Microsoftu i Ariba wspólnie opracowały system, będący elektroniczną "książkę telefoniczną", zawierającą bazy danych o firmach, sposobach przeprowadzania przez nie transakcji i technologiach używanych w kontakcie z innymi firmami. Nowy standard - o nazwie UDDI Universal Description, Discovery and Integration - powstał z myślą o ułatwieniu zdobywania informacji o firmach i oferowanych przez nie produktach i usługach.

IBM zamierza przygotować oprogramowanie dla nowego standardu oraz zintegrować UDDI w wielu aplikacjach. Rzecznik IBM, Joe Stunkard, wskazuje na serwer WebSphere jako jedno z potencjalnych środowisk nowego systemu. Wśród firm, które wyraziły poparcie dla UDDI, znalazły się Dell, Sun Microsystems, SAP oraz 33 inne firmy, które będą uczestniczyć w pracach rozwojowych. Jak twierdzą przedstawiciele IBM, w ciągu 12-18 miesięcy UDDI stanie się standardem, umożliwiającym dodatkowe prace nad jego udoskonalaniem.

Firmy będą mogły bezpłatnie umieszczać informacje o sobie w bazie danych. Początkowo będzie zawierała ona podstawową kategoryzację i listę usług. Kolejne wersje bazy pojawią się w marcu i grudniu 2001 r. Wtedy też zostanie umożliwiony dostęp do bardziej zaawansowanych usług. Obecnie system UDDI jest podzielony na trzy kategorie, opisywane przez przedstawicieli inicjujących projekt firm jako odpowiedniki żółtych, białych i zielonych stron książki telefonicznej. Część "biała" to nazwy firm, opisy rodzaju działalności i informacje na temat używanej technologii. Część "żółta" gromadzi kody używane przez agencje rządowe do określania konkretnych typów transakcji i usług oraz dane na temat położenia geograficznego. Część "zielona" zapewni szczegółowe informacje np. o rodzaju dokumentów przyjmowanych przez firmę czy możliwej w danym czasie do użycia technologii przeprowadzania transakcji. Jak twierdzi Daryl Plummer, analityk Gartner Group, inicjatywa wychodzi naprzeciw rynkowym oczekiwaniom. Dodał jednak, że złożoność projektu i konieczność porozumienia się uczestniczących firm na wielu płaszczyznach mogą opóźnić jego wdrożenie.


Zobacz również