Nowy system dostępu do Internetu

Nokia wprowadza system dostępu internetowego Nokia DX220 IP Access z usługą "Always on Net".

System Nokia DX220 IP Access z usługą “Always on Net” (“zawsze w Internecie”) rozszerza możliwości, jakie oferuje ISDN i pozwala na stały dostęp do Internetu za pośrednictwem dodatkowego kanału D.

Dotychczas w linii ISDN występowały dwa kanały B, łączące użytkownika z siecią operatora lub usługodawcy internetowego. W wyniku wprowadzenia omawianego udoskonalenia, użytkownik będzie miał do dyspozycji trzy połączenia: jeden kanał o przepustowości np. 9,6 Kb/s oraz dwa kanały o przepustowości 64 Kb/s każdy.

Podobnie jak w przypadku korzystania ze zwykłej linii ISDN, opłata za użytkowanie kanałów B będzie zależała od czasu trwania połączenia, natomiast opłata za stałe użytkowanie kanału D zapewniającego ciągłą obsługę poczty elektronicznej może być wliczona w cenę miesięcznego abonamentu.

Więcej informacji: www.nokia.com