Nowy tytuł, nowe twarze

Pierwszy numer miesięcznika #CEO Magazyn Kadry Zarządzającej# ukazał się we wrześniu 2005 r. w miejsce wydawanego od trzech lat CXO. Nowy tytuł przeznaczony jest dla osób kierujących największymi firmami w Polsce. Wraz ze zmianą tytułu zmodyfikowana zostanie formuła redakcyjna. Pojawią się nowe rubryki, autorzy, dobór tematów będzie precyzyjniej adresowany do grupy odbiorców.

CEO Magazyn Kadry Zarządzającej dołącza do CIO Magazynu Dyrektorów IT i CFO Magazynu Finansistów, które już wcześniej wyłoniły się z CXO.

Zastąpienie CXO trzema profilowanymi tytułami to odpowiedź IDG Poland na zróżnicowane potrzeby i oczekiwania Czytelników, dla których selekcja informacji staje się coraz ważniejsza. IDG Poland S.A. jest jedynym wydawnictwem w Polsce, które tak precyzyjnie adresuje tytuły do wybranych grup menedżerów.

Trwają przygotowania do wydania kolejnych magazynów "C".

o Dołączyli do nas:

Zbigniew Grzegorzewski

Zbigniew Grzegorzewski

Zbigniew Grzegorzewski jest nowym redaktorem naczelnym CEO Magazynu Kadry Zarządzającej

Zbigniew Grzegorzewski od kilkunastu lat zajmuje się publicystyką gospodarczą. Był naczelnym Życia Gospodarczego i polskiej edycji Businessweeka, a także kierownikiem działu w kilku innych tytułach (m.in. Parkiet). W latach 1998-2000 był dyrektorem Departamentu Spraw Ekonomicznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i bliskim współpracownikiem wicepremiera L. Balcerowicza.

Małgorzata Pokojska

Małgorzata Pokojska

Małgorzata Pokojska objęła stanowisko redaktora naczelnego

CFO Magazynu Finansistów.

Wcześniej pracowała w Życiu Warszawy, Nowej Europie

Życiu Gospodarczym, Parkiecie, Gazecie Bankowej.

Jest laureatką dziennikarskiej nagrody Związku Banków Polskich

im. Mariana Krzaka za publikacje o tematyce bankowej.

oIwona Bartczak, pierwszy redaktor naczelny CXO, objęła nową funkcję menedżera rozwoju produktów, szefa kolegium redakcyjnego, pozostając jednocześnie redaktorem naczelnym CIO.


Zobacz również