Nowy wąż w ogródku - Python 2.4

Miłośników Pythona (zorientowanego obiektowo języka programowania) ucieszy zapewne fakt, że po 18 miesiącach prac ujrzała światło dzienne jego nowa wersja, oznaczona numerem 2.4. Zostało w niej naprawionych wiele błędów oraz zaimplementowano kilka usprawnień.

Python jest łatwym, ale jednocześnie potężnym, językiem programowania zorientowanym obiektowo. Ze swoim interpretowalnym charakterem, prostą składnią, dynamicznym nadawaniem typów tworzy idealną platformą do pisania skryptów i aplikacji na różne platformy. Jako ciekawostkę można podać fakt, że jest używany jako język skryptowy w projekcie centrum multimedialnego na konsolę Xbox - Xbox Media Center.

Nowy wąż w ogródku - Python 2.4

Python GUI

Ze strony domowej projektu można pobrać zarówno sam interpreter Pythona, jak i jego bogate biblioteki standardowe. Są one ogólnie dostępne w postaci źródłowej i skompilowanej na wiele platform. Oprócz tego można tam znaleźć wiele innych bibliotek, narzędzi, czy dodatkowej dokumentacji.

Zobacz również:

  • Python najbardziej popularnym językiem programowania
  • Python ze złośliwym oprogramowaniem

Język jest rozpowszechniany na zasadach licencji open-source Python License. Pozwala ona między innymi na komercyjne zastosowanie Pythona bez wnoszenia jakichkolwiek opłat licencyjnych.

Co nowego w Pythonie 2.4

Wiele modułów dodanych w wersji 2.3 zostało przepisane w C oraz zaimplementowano kilka usprawnień, poprawiających szybkość działania samego interpretera języka.

Dodano kilka usprawnień w samym języku, a między innymi:

- dyrektywa import może być rozbita na kilka linii, pod warunkiem, że będzie otoczona nawiasami

- Python nie generuje już ostrzeżenia OverflowWarning;

- Oznaczanie metod "dekoratorami".

Dodano i poprawiono również niektóre elementy języka, na przykład:

- moduł zbiorów, wprowadzony w wersji 2.3, został przepisany w C i, razem z "zamrożonymi" zbiorami, jest teraz dostępny jako typy wbudowane;

- zrównano typy integer i long integer;

- wyrażenia "generatora" - wyrażenia podobne do tych generujących listy, z tą różnicą, że nie tworzą od razu całej listy, ale zwracają jej elementy pojedynczo;

Oprócz tego dodano kilka nowych i zmieniono niektóre moduły (m.in. dodano nowy typ zmiennoprzecinkowy - decimal).

Python i Windows

Użytkownicy Pythona pod Windows mogą być też zainteresowani pakietem win32all autorstwa Marka Hammonda, który dodaje rozszerzenia specyficzne dla Windows (w tym wsparcie dla Win32 API, obiektów COM oraz zintegrowane środowisko programistyczne "Pythonwin IDE"). Pakiet można pobrać ze strony SourceForge.

Strona domowa Pythona

Polska strona o Pythonie

Ogólna lista zmian w wersji 2.4