Nowy ważny rynek

Rynek oprogramowania do automatyzacji procesów biznesowych (BPA) będzie według IDC wart w 2006 roku 1,87 mld USD.

IDC szacuje, że wartość rynku oprogramowania do automatyzacji procesów biznesowych wzrośnie w ciągu pięciu lat od 2001 roku z 295 mln USD do 1,87 mld USD. Firma badawcza przewiduje, że najbliższe pół roku będzie miało kluczowe znaczenie dla realizacji tych prognoz. W tym czasie dostawcy muszą przekonać klientów o korzyściach płynących z wykorzystania systemów BPA. W tym celu muszą przede wszystkim pokonać brak entuzjazmu menedżerów IT do wdrażania tej nowej technologii.

Część znaczących producentów oprogramowania dodała już BPA do swoich produktów w 2001 roku. Pierwsze znaczące przychody z tego tytułu spodziewane są przez IDC w 2003 i 2004 roku. W związku ze spodziewanym szybkim wzrostem struktura udziałów w tym rynku będzie zapewne niezwykle niestabilna.

Oprogramowanie BPA zapewnia, według definicji IDC uporządkowanej przez firmę dla potrzeb badania, warstwę pośrednią pomiędzy biznesową logiką i procesem. Oprogramowanie powinno być wystarczająco elastyczne, aby interpretować różniące się znacząco w poszczególnych firmach procesy. Istotne elementy systemów BPA to moduły pozwalające na kontrolę i ingerencję w celu automatyzacji procesu, określenie i wyegzekwowanie zasad biznesowych, monitorowanie stanu procesów biznesowych na wypadek awarii i analizę efektywności.