Numerownie stron w Wordzie

Numerowanie stron przydaje się zawsze gdy trzeba stworzyć dłuższy dokument. Nie trzeba jednak ograniczać się do prostych cyfr u dołu strony. Funkcje wstawiania, formatowania i automatyzowania numeracji stron oferuje znacznie większe możliwości


Tworzenie wielostronicowych dokumentów związane jest zwykle z umieszczeniem w nich mnóstwa różnych informacji. Potrzebne są odpowiednie formaty, nagłówki, tytuły. Jednym z taki elementów jest odpowiednie numerowanie stron. Warto wiedzieć, jak automatycznie generować numerację, jak ją formatować i korzystać ze związanych z nią funkcji. Możliwości numerowania oraz sposób jego stosowania i formatowania pokażemy na przykładzie Worda z pakietu MS Office.

Menu formatowania numeracji stron w Wordzie

Menu formatowania numeracji stron w Wordzie

1. Wstawianie numerów stron do stopki bądź nagłówka

Numerację stron dokumentu umieszcza się najczęściej w stopce bądź nagłówku strony, a nie w treści, jak robi to część użytkowników. Aby skorzystać z podstawowego numerowania przejdź na kartę Wstawianie i do sekcji Nagłówek i stopka. Możesz tu skorzystać z domyślnego formatowania nagłówka i stopki, zdefiniować własne bądź od razu przejść do formatowania numeracji. Zajmijmy się tą ostatnią funkcją. Kliknij przycisk Numer strony i z menu wybierz miejsce, w którym ma zostać umieszczona numeracja. Do wyboru są właściwie trzy miejsca - nagłówek, stopka bądź margines. Numerowanie wewnątrz dokumentu mija się z celem. Wskaż na przykład opcję Góra strony, a następnie z listy szablonów wybierz format. Część szablonów stosuje zwykły tekst, część używa dodatkowych pól tekstowych. Ta druga opcja daje możliwość dodatkowego formatowania. Zmiany wprowadza się na dodatkowych paskach Wstążki, które zostają wyświetlone po zaznaczeniu obiektu - Narzędzia nagłówków i stopek czy też Narzędzia pól tekstowych. Aby zmienić styl numerowania kliknij przycisk Numer strony i polecenie Formatuj numery stron. Styl wybierzesz na liście Format numeracji. Są tu cyfry arabskie, rzymskie czy litery. Jeżeli numeracja ma zawierać także tytuł rozdziału zaznacz pole Dołącz numer rozdziału i wskaż styl nagłówka, który będzie uwzględniany przy tworzeniu numeracji. Pamiętaj, że zadziała to tylko wtedy gdy użyjesz nagłówków podczas pisania tekstu. Numeracja nie musi zawsze zaczynać się od 1. Możesz rozpocząć od dowolnej cyfry. Aby zaburzyć ciągłość numeracji zaznacz Rozpocznij od. Pamiętaj tylko, by do tekstu wstawić znacznik podziału sekcji.

Różne funkcje formatowania w zależności od formatu numeracji strony

Różne funkcje formatowania w zależności od formatu numeracji strony

2. Zaawansowane formatowanie wyglądu

Do formatowania wyglądu możesz używać wszystkich funkcji, tak jak w zwykłym tekście bądź użyć szablonów numeracji czy nagłówków i stopek. Te pierwsze zastosowaliśmy w trakcie dodawania numeracji. W podobny sposób zmienia się szablon nagłówka. Rozwiń menu Nagłówek i kliknij jedną z pozycji na liście. Poza tym po zaznaczeniu nagłówka (kliknięciem bądź funkcją Edytuj nagłówek) możesz umieszczać w nim dodatkowe obiekty, kolory, formaty i informacje. Jeżeli numeracja wyświetlana jest w formie tabeli pojawia się pasek formatowania tabel, gdy jest to pole tekstowe są formaty pól. Możesz zmieniać kolory tła, używać klipartów, dodawać efekty cienia i trój wymiaru. Pamiętaj też, że numeracja to specjalne pole dokumentu ale opis już nim nie jest, dlatego przed lub po numerze strony możesz dodać dowolny tekst czy znacznik.

Rozbudowane numerowanie w nagłówku i na marginesie

Rozbudowane numerowanie w nagłówku i na marginesie

3. Dodatkowe informacje

Numeracja stron może zawierać dodatkowe informacje. Możliwe jest to dzięki tak zwany polom. Jedno z pól wstawiliśmy w pierwszym punkcie tej porady używając polecenia numeracji z tytułem rozdziału. To jednak tylko szablon ograniczony do opcji przewidzianych przez autorów programu. By użyć własnych pól przejdź do paska Narzędzia nagłówków i stopek oraz sekcji Wstawianie. Szczególnie wyróżniona została data i godzina. Wystarczy ustawić kursor w miejscu, w którym ma się znaleźć i kliknąć przycisk Data i godzina. Niewiele ma to jednak wspólnego z numeracją. Ciekawsze i bardziej użyteczne pola są ukryte w menu Szybkie części. Opcje powiązane z właściwościami dokumenty są w podmenu Właściwości dokumentu. Przydać się może na przykład pole Tytuł. Pozostałe pola znajdziesz w menu Pole. Możesz na przykład dodać do numeracji całkowitą liczbę stron w dokumencie. Po numerze strony dopisz na przykład z i dodaj pole o nazwie NumPages$. Pola mają także mnóstwo własnych opcji formatowania i co ważne automatycznie aktualizują się gdy zmienia się związana z nimi właściwość. Nie trzeba więc pamiętać o ręcznej zmianie tytułu czy liczeniu stron. Wystarczy zapisać plik ze zmodyfikowanymi informacjami.