O dopasowywaniu

Spasowanie zasobów IT firmy z jej celami strategicznymi jest zadaniem trudnym, ale ponad 80% z 740 ankietowanych dyrektorów ds. informatyki i 540 dyrektorów biznesowych uważa, że na przestrzeni ostatnich trzech lat zgranie obu tych obszarów poprawiło się - wynika z badania przeprowadzonego prez CIO Insight.

Mniej niż 30% badanych uważa zaś przygotowanie działu informatycznego do zaspokajania potrzeb całej organizacji za bardzo efektywne. Zdaniem 39% biorących udział w ankiecie CIO, obecne praktyki budżetowania stanowią jednak przeszkodę w dopasowywaniu infrastruktury informatycznej do celów biznesowych firmy. Dla 79% przeszkodę stanowi ograniczanie budżetów na informatykę. 26% ankietowanych CIO uważa ponadto, że ich własne praktyki sprawowania funkcji stanowią obecnie przeszkodę w owym dopasowaniu.

Kwestia konsekwencji kłopotów z dopasowaniem nie wygląda przy tym najweselej, skoro według CIO Insight, w przypadku 78% CIO płace są ściśle powiązane z pomyślnym wykonaniem przedsięwzięć IT.