O outsourcingu na forum

Podczas Outsourcing Forum firma Incenti przeprowadziła ankietę wśród 119 uczestniczących w imprezie przedsiębiorców. Korzystanie z outsourcingu informatycznego zadeklarowała jedna trzecia pytanych.

W konferencjach zorganizowanych w ramach Outsourcing Forum przez Incenti w pięciu największych miastach Polski (Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk) wzięło udział ponad 400 osób, w większości członków kadry zarządzającej. Byli wśród nich przedstawiciele zarówno biur księgowych, jak i administracji publicznej, firm produkcyjnych i usługowych, w tym także spółek giełdowych. 119 osób odpowiedziało na ankietę na temat outsourcingu.

Według ankiety przeprowadzonej przez organizatorów imprezy, jedna trzecia przedstawicieli firm deklarowała korzystanie z outsourcingu informatycznego. Do głównych zalet outsourcingu zaliczano możliwość koncentracji na działalności podstawowej oraz optymalizację kosztów. Mniej niż 20% przedsiębiorców doceniło w ankiecie outsourcing ze względu na łatwiejsze planowanie wydatków oraz większe bezpieczeństwo danych.

Najczęściej wymieniane obawy związane z outsourcingiem to domniemanie wyższych kosztów takiego rozwiązania w porównaniu do tradycyjnego wdrożenia oraz braku należytej ochrony poufnych informacji.