O połowę więcej energii

Światowy popyt na ropę naftową wzrośnie o 50% do 2030 roku, ponieważ mieszkańcy krajów rozwijających się będą intensywniej korzystali z komunikacji samochodowej - uważają producenci ropy zrzeszeni w Opec.

Przedstawiciele Opec (Organization of the Petroleum Exporting Countries) twierdzą, że odpowiednie rezerwy ropy naftowej i nowe metody ich wykorzystywania pozwolą nadążyć podaży za popytem. Podkreślili także, że wysokie ceny ropy są spowodowane słabym kursem USD oraz spekulacjami.

Jednak krytycy Opec-u twierdzą, że to organizacja odmawiając zwiększenia dostaw ropy wpływa na wzrost cen surowca. Opec broni się, twierdząc, że to lata relatywnie niskich cen ropy naftowej doprowadziły do niedoinwestowania w produkcję i branża nie jest w stanie sprostać zwiększonemu popytowi na paliwo.